Zdenka Kajdiž

Vodja izpostave AJPES Kranj

Zdenka Kajdiž je vodja izpostave AJPES Kranj in s širokim spektrom poznavanja storitev AJPES deluje na različnih področjih dela. Ob vodenju izpostave je aktivna v številnih strokovnih, delovnih in projektnih skupinah. Veliko pozornost posveča medinstitucionalnemu povezovanju v lokalnem okolju ter povezovanju z izobraževalnimi ustanovami. Različnim zainteresiranim skupinam, v timskem duhu skupaj s sodelavci, predstavlja aktualne poslovne informacije, uporabne podatke in aktivnosti AJPES, saj se kot uslužbenka AJPES zaveda, da so za uporabnika prave informacije ob pravem času izrednega pomena. Kot pooblaščenka za obravnavo pripomb in predlogov uporabnikov AJPES si prizadeva, da se vsi predlogi uporabnikov AJPES skrbno obravnavajo in proučijo ter v okviru možnega tudi realizirajo.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.