Vladimir Milovanović,

vodja projekta Kompetenčnih centrov

Vodja projekta KOC pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Pri projektu KOC sodelujem od leta 2018. Od leta 2019 vodim novo operacijo, imenovano KOC 3.0. V tem času smo skupaj z ekipo KOC vzpostavili odlične odnose s slovenskimi podjetji, ki so se združili v 10 Kompetenčnih centrov, ki delujejo na 10 gospodarskih področjih. Sodeloval sem pri organizaciji mednarodne konference sLOVEnian DIGITALization Competences, Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki je potekala 22. in 23. oktobra 2018. Skupaj z ekipo KOC organiziramo izjemno dobro obiskane delavnice in usposabljanja v okviru Kompetentne Slovenije, ki so za udeležence brezplačne.

Povezovanje podjetij na področju usposabljanja in izobraževanja

Petek – september 24. | 11:00

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) je projekt, ki s pomočjo evropskih sredstev in sredstev Republike Slovenije spodbuja in usmerja neformalna usposabljanja zaposlenih v slovenskih podjetjih z namenom razvoja in izboljšanja ključnih kompetenc, potrebnih za boljše in zadovoljnejše delovanje. Je eden izmed najpomembnejših projektov v Sloveniji na področju vseživljenjskega učenja, saj spodbuja zaposlene, da se kontinuirano usposabljajo in izobražujejo. Posebnost projekta pa je v tem, da se podjetja, ki so si med sabo konkurenca na trgu, povežejo v partnerstvo z namenom deljenja dobrih praks pri razvoju kadrov. Gre torej za projekt, kjer vsi udeleženci samo pridobijo: zaposleni pridobijo znanje in sposobnosti, podjetja boljše delavce in država razvito in sodelujoče gospodarstvo ter ozaveščene zaposlene.