Urška Kukovič Rajšp

Kadring

Praktični primer: KOC MAT 2.0

Petek – September 24. I 11:30

Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje 33 podjetij v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Podjetja v partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde prihodkov oz. 1 % slovenskega BDP ter so izrazito izvozno naravnana. Glavni namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih (učinkoviti razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov), s tem pa dvig ključnih kompetenc zaposlenih in zagotavljanje rasti dodane vrednosti na zaposlenega. Pomemben cilj projekta je priprava in izvedba novega programa usposabljanja na področju digitalizacije in avtomatizacije (Strokovnjak za uvajanje in vodenje področja digitalizacije v proizvodnem podjetju). Program je sestavljen iz desetih modulov: Uvod v digitalizacijo, Procesi in sodobne rešitve s področja upravljanja kot izhodišče za digitalizacijo podjetij: Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) in digitalizacija procesov, Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a), Digitalizacija in avtomatizacija proizvodnih procesov v praksi, Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje (OT – operational technology network), Digitalizacija in zagotavljanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov, Digitalizacija in product lifecycle management, Avtomatizacija proizvodnje z metodami umetne inteligence in Učinkovita poslovna analitika (BI), ki jih izvajajo strokovnjaki iz prakse, inštitutov ter fakultet. Zanimanje za izvedbo novega programa je veliko, do sedaj se ga je udeležilo 40 udeležencev iz 23 podjetij.