Alenka Fic Mikolič

direktorica kadrovske službe in splošnih zadev, Mikrocop

Alenka Fic Mikolič v Mikrocopu skrbi za skladnost poslovanja, upravljanje ljudi ter povezuje računovodstvo, finance, kontroling in HR z ostalimi ključnimi področji v podjetju za doseganje skupnih ciljev. Odgovorna je za digitalizacijo poslovanja Mikrocopa, od uvajanja novih tehnologij do spreminjanja kulture poslovanja ob hkratnem zagotavljanju skladnosti.

Kako dosegati spremembe s pomočjo izobraževanja - izkustveni pristop

Spoznali bomo model s katerim najlažje spreminjamo navade in je ključen del izobraževanj, ki so ciljno usmerjena. Občutili bomo pomen izkustvenega učenja pri spreminjanju navad in se usmerjali na stvari, na katere imamo vpliv, namesto da izgubljamo energijo na stvareh, ki nas skrbijo. Nadaljevali bomo z uporabnimi nasveti in pogovorom o tem, kako pridobivati in vzdrževati pozornost med izobraževanji in raziskovali, kako uspešno graditi kompetence z izkustvenim pristopom.