Tomaž Žirovnik

Direktor območne službe III Zavoda za zaposlovanje

Mag. Tomaž Žirovnik je direktor območne službe III Zavoda za zaposlovanje. Njegovo strokovno področje zajema: zaposlovanje, trg dela, socialna varnost, brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja, socialna vključenost, predvsem pa proučevanje razlogov načinov in vzvodov za dvig zaposljivosti.
Pri svojem delu se zavzema za delovanje, sodelovanje in vodenje z vzgledom. Velik poudarek je na spoštljivi medsebojni komunikaciji in visokih profesionalnih ter etičnih standardih, ki so na področju zaposlovanja nujni za uspešno izvajanje poslanstva. Prisega na kombinacijo teoretskih znanj, nadgrajenih z izkušnjami in temelječih na individualnem pristopu. Učenje naj temelji na medsebojnem zaupanju, spodbujanju navdiha, in strasti v prepletanju osebnega poslanstva in poslanstva organizacije.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.