Sandra Bohinec Gorjak

Komunikologinja, NLP coach, NLP trener, predavateljica

Sandra Bohinec Gorjak je diplomirana komunikologinja, s specializacijo s področja trženja in odnosov z javnostmi. Je mednarodno licencirana NLP trenerka in NLP coachinja, članica profesionalnega strokovnega združenja coachev ICF (International Coaching Federation) in certificirana CoachHub coachinja. Že več kot dvajset let izvaja treninge in seminarje za mnoge organizacije iz Slovenije in tujine o učinkoviti poslovni komunikaciji, reševanju konfliktov, motivaciji, timskem delu, poslovnem coachingu. Vrsto let uspešno sodeluje kot izvajalka delavnic z Andragoškim centrom Slovenije. Sodeluje z Mednarodno šolo napredne transcendentalne hipnoterapije, kjer pokriva področje pragmalingvistike govora za hipnoterapevte. V javnoveljavnih izobraževalnih programih za višje šole pokriva področje poslovne komunikacije. V vodstvenem in operativnem poslu ima bogate izkušnje in dolgoletno uspešno kariero kot direktorica Centra ARISA, ki se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo, projektnim managementom, managementom dogodkov, razvojem teamov ter poslovnim in osebnim coachingom. Dodatno se je izobraževala in izpopolnjevala v tujini, in sicer v Avstriji, Združenih državah, Angliji, Italiji in Peruju. Raziskuje koncepte kot so pozitivna psihologija, »Servant Leadership«, »Collaborational Leadership«, »Clean Language«, psiholingvistika in delovanje moči besed ter teorijo družbene komunikacije. Je dolgoletna sodelavka mednarodno uveljavljenega NLP trenerja in antropologa iz ZDA Toma Besta (NLP Institute Texas). Njena predavanja so dinamična, odkrita, profesionalna in poglobljena z izostrenim občutkom za udeležence.

Kolegialni Coaching

Četrtek – september 24. | 14:05

Zdaj je odličen čas za odkritje neizkoriščenega potenciala izobraževanja znotraj podjetja. Coaching, prenos znanja znotraj ekip in med sodelavci različnih oddelkov nam omogoča, da odkrijemo, negujemo, širimo znanje, ki je v organizaciji že prisotno, a morda še neuporabljeno. Mentorstvo namreč ni le prenos znanja od mentorja do mentoriranca ampak vzajemen proces, kjer se drug od drugega učita tako mentor kot mentoriranec.