Romana Vodenik Markelj

Domel

Sem vodja kadrovskega oddelka v družbi Domel Holding, d.d., ki pokriva celotno kadrovsko področje v Sloveniji za skupino Domel z več kot 1360 zaposlenimi. Domel je globalni razvojni dobavitelj elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah. Na kadrovskem področju zasledujemo strateške cilje skupine in se obenem trudimo za čim večjo zadovoljstvo zaposlenih. Poudarek dajemo selekciji kompetentnega kadra, spodbujamo izobraževanje in karierno rast zaposlenih, sodelujemo s štipendisti, gradimo blagovno znamko delodajalca, hkrati pa tudi digitaliziramo kadrovske procese.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v novi normalnosti – praktični primer

Petek – September 24. I 13:45

V skupini Domel se trudimo z izobraževanji in usposabljanji zagotavljati čim večjo podporo našim zaposlenim za izvajanje delovnih nalog in procesov. Z vsakoletnim planiranjem izobraževanj in usposabljanj želimo zajeti čim več potreb po obnovitvi ali novem znanju, zato planiramo tako strokovna izobraževanja kot tudi izobraževanja za mehke veščine.
Do koronakrize smo večino izobraževanj in usposabljanj izvajali klasično – v živo, zaradi omejitev pa smo izobraževanja in usposabljanja uspešno prenesli v digitalni svet. V pomoč nam je bila naša strateška usmerjenost v digitalizacijo, uporaba digitalne platforma z e- tečaji ter možnosti uporabe video konferenčnih klicev.