• 08:30

  Dobrodošlica in registracija udeležencev

 • 09:30

  Otvoritev izobraževalnega bazarja

 • 14:15

  Otvoritev konferenčnega programa

14:30 – 18:00: Razvojni trendi na področju izobraževanja in upravljanja znanja

 • 14:30

  Izzivi izobraževanja na pragu 5. industrijske revolucije

  dr. Velimir Srića, akademik Evropske akademije
  Prikaži več

  Predstavitev bo obravnavala ključne izzive izobraževanja, s katerimi se soočajo voditelji, managerji in strokovnjaki v novih in disruptivnih okoljih na pragu 5. industrijske revolucije. Vsebina vključuje »10 smrtnih grehov izobraževanja«, ključne veščine prihodnosti, opolnomočenje delovne sile ter miselnost in vrednote vseživljenjskega učenja, potrebne za podporo digitalnemu pospeševanju in poslovni preobrazbi.

 • 15:00

  Kako varno uporabljati umetno inteligenco pri učenju in izobraževanju

  dr. Tomaž Grušovnik, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
  Prikaži več

  Orodja umetne inteligence v izobraževanju postajajo nepogrešljivo orodje tako za učeče se posameznike kot za izobraževalce. Učečim se posameznikom lahko prilagodijo povratne informacije in individualizirajo ter s tem optimizirajo učni proces, izobraževalcem pa lahko pomagajo upravljati izobraževanje, tako da olajšajo ocenjevanje, dajanje povratnih informacij ter spremljanje njihove dejavnosti. Brez uporabe tovrstnih orodij lahko zato zamudimo razvojne priložnosti, res pa je, da po drugi strani prinašajo tudi tveganja. Etične smernice za uporabo umetne inteligence pri poučevanju in učenju za izobraževalce, ki jih je pripravila Evropska komisija, tako izpostavljajo nekatera neposredna tveganja, povezana z varstvom osebnih podatkov, krivičnostjo pri ocenjevanju, povečevanjem razlik, ki bi utegnile nastati med učečimi se zaradi (ne)dostopnosti orodij umetne inteligence, izgubo nadzora ter prevelikim zanašanjem na umetno inteligenco. Poleg tega tovrstna orodja predstavljajo še dolgoročne izzive, povezane z izgubo nekaterih ključnih kompetenc (pismenost), ki bi jo lahko povzročila njihova prekomerna ali nepravilna uporaba, pa tudi s preinterpretacijo nekaterih ključnih pojmov, kot sta kritično mišljenje in avtonomija. Predavanje bo tako nagovorilo etične izzive uporabe umetne inteligence pri izobraževanju in usposabljanju ter poskusilo ponuditi nekaj iztočnic za njihovo varnejšo uporabo.

 • 15:30

  Interni sistemi učenja in plemenitenje organizacijskega znanja

  Medeja Lončar in Elma Buljko, Siemens Slovenija, Hrvaška in Srbija
  Prikaži več

  V Siemensu verjamejo, da lahko tehnologija z namenom reši največje izzive našega časa, obenem pa se zavedajo, da je zaradi naraščajoče kompleksnosti sveta ključna osredotočenost na razvoj zaposlenih in njihovo dolgoročno zaposljivost. »Če naši ljudje rastejo, raste tudi Siemens«, je eden izmed sloganov podjetja, ki poganja njihovo razvojno miselnost, zato so še posebej skrbni pri celovitem upravljanju organizacijskega znanja. Zavedajo pa se, da morajo ne le okrepiti učenje, temveč ga tudi spremeniti – v neprekinjeno in vseživljenjsko učenje kot del rutine, ki zagotavlja, da se nenehno razvijajo tako v osebnem kot strokovnem pogledu in zagotavlja rast učne krivulje organizacije. V ta namen so vzpostavili številne možnosti, med katerimi je tudi digitalna platforma »My Learning World, s pomočjo katere bodo letos uresničili kar 21 ur digitalnega učenja v povprečju na zaposlenega. V predavanju nam bodo predstavili njihovo pot upravljanja organizacijskega znanja skozi rast in razvoj zaposlenih.

 • 16:00

  Odmor

 • 16:30

  Kompetence prihodnosti

  Katja Juhart, PwC
  Prikaži več

  Časi, v katerih živimo, so turbulentni in nepredvidljivi, spremembe pa so edina stalnica – tudi v sodobnem poklicnem življenju. Globalizacija, družbeni, predvsem pa tehnološki napredek so oblikovali novo okolje, ki postavlja nove zahteve posameznikom in organizacijam. Da bi se na to novo okolje lažje prilagodili in ne le preživeli, ampak tudi uspeli, je ključno razvijati in krepiti kompetence, ki so potrebne za prihodnost. Nova, zelo aktualna raziskava družbe PwC o počutju zaposlenih na delovnem mestu, o njihovih željah, strahovih in občutkih (PwC’s Global Workforce Hopes and Fears Survey), v kateri je sodelovalo 54.000 zaposlenih iz celega sveta, podaja zanimive ugotovitve, kot so:
  – trend množičnih odpovedi se nadaljuje;
  – eden od štirih zaposlenih (26%) pravi, da bo v prihodnjih 12-ih mesecih zelo verjetno zamenjal službo;
  – odstotek zaposlenih, ki jim ob koncu meseca od plače še ostane nekaj denarja, je z lanskih 47 % padel na 38 %;
  – najpogostejša razloga za verjetno menjavo službe sta preobremenjenost na delovnem mestu (44 %) in prenizko plačilo (38 %), kar 35 % tistih, ki napovedujejo menjavo službe, pa je pripadnikov generacije Z;
  – ne le plačilo, kot zelo pomembne dejavnike za zadovoljstvo z delom, vprašani navajajo tudi izpopolnjenost na delovnem mestu, organizacijsko kulturo, skupne vrednote in občutek vključenosti.
  Kompetence prihodnosti segajo preko tradicionalnih veščin in zahtevajo spremembo preživetih pristopov k zaposlovanju ter premik v miselnosti tako delodajalcev kot delovne sile. Kot je prav tako pokazala PwC-jeva raziskava, so razvoju in pridobivanju novih kompetenc in znanj veliko bolj naklonjeni tisti zaposleni, ki so finančno bolj varni kot tisti, ki niso. A glede na pomanjkanje kadrov je povsem jasno: družba ob napredku tehnologije potrebuje talente prav vseh delavcev in ne le tistih, ki so bolj dovzetni za učenje in napredovanje.

 • 17:00

  Vodenje procesov izobraževanja, usposabljanja in opolnomočenja sodelavcev v organizaciji

  Omizje vodi dr. Danijela Brečko, Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov
  Sodelujejo:
  – dr. Danijela Makovec Radovan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  – mag. Tomaž Žirovnik, Zavod za zaposlovanje, OE Ptuj
  – Simona Torkar Flajnik, Krka
  – Katja Juhart, PwC
  – Maja Rojšek, Medis
  – Mojca Belak, Akrapovič
 • 18:00

  Odmor

 • 19:00

  Slavnostna podelitev certifikatov TOP investitorji v izobraževanje

  Partner nagrade je Statistični urad RS
 • 19:30

  Večerno druženje z večerjo in zabavo

 • 14:30

  Dr. Lauri Tuomi, podpredsednik Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA)

  Učenje za prihodnost – Evropski in globalni trendi izobraževanja in razvoja odraslih
  Prikaži več

  V Evropski uniji je izobraževanje odraslih prednostna naloga Strateškega okvira za sodelovanje v evropskem izobraževalnem prostoru. Prav tako pa se globalno soočamo z velikimi izzivi, ki vplivajo na izobraževanje in učenje odraslih.

  Covid19, podnebne spremembe in vojna v Ukrajini so krize, ki izzivajo izobraževalni sektor k večji aktivnosti. Izobraževanje in učenje odraslih namreč ni samo učenje veščin, temveč tudi podpora razvoju družbe in njenih državljanov, da se uspešno soočijo z izzivi in ustvarijo boljše življenje.

  Tako v Evropski uniji kot tudi po svetu se oblikujejo nove strategije za izobraževanje odraslih, ki bodo prevladale v naslednjem desetletju. Nova evropska agenda za izobraževanje odraslih določa prednostne naloge izobraževanja odraslih in poziva države članice k ukrepanju. Unesco je objavil globalno poročilo »Prenovljena podoba prihodnosti – nova družbena pogodba za izobraževanje« (Reimaging the future – a New Social Contract for Education) in »Marakeški okvir za ukrepanje« (The Marrakech Framework for Action), da bi zagotovil priporočila za ukrepanje za vse države članice Unesca.

  Kar zadeva delovno življenje, je izjemno pomembno spodbujati večjo zavest delodajalcev, da izobraževanje odraslih ne prispeva le k delovnim procesom in rezultatom, temveč tudi k dobremu počutju zaposlenih. Izobraževanje odraslih lahko prispeva k večji produktivnosti, konkurenčnosti, socialni vključenosti, enakosti spolov, ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvu.

 • 15:10

  Mag. Marjan Bradeško, direktor Conscia, Nil

  Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja
  Prikaži več

  Znanje in izkušnje, poleg ustvarjalnosti – in urejenosti – največ prispevajo k uspehu organizacije. A je prav z znanjem ter izkušnjami, dostikrat križ. Prepogosto znanje ostaja le v glavah strokovnjakov ali, v najboljšem primeru, nekje v digitalnih shrambah posameznika. Kako zagotoviti, da je znanje na voljo vsem, ki jim v organizaciji lahko koristi? Kako zagotoviti, da so izkušnje ustrezno zabeležene, da se prenesejo na sodelavce, da izboljšajo storilnost organizacije? Kdo so ključni nosilci, kateri so ključni dejavniki, da organizacija dejansko postane – učeča se organizacija? Kako organizacijo prilagoditi kompetencam zaposlenih, da se slednje prelijejo v uspeh.

  Predavatelj bo podrobneje opredelil štiri stebre upravljanja organizacijskega znanja – ljudi, orodja, procese in kulturo. Na konkretnih primerih iz njegove dolgoletne vključenosti v deljenje znanja bo pokazal, kako se predan in osredotočen pristop na znanje kot eno od ključnih dobrin organizacije pretvori v poslovni uspeh.

 • 15:40

  Vroči stol: Vi vprašate, gosta odgovarjata!

  Vroči boben vprašanj bo vrtel Peter Ribarič
  Prikaži več

  Ali drži trditev, da pot v družbo blagostanja vodi skozi družbo znanja? Ali drži, da znanje zastareva? Ali (še) drži trditev, da več kot znaš, več veljaš? Kakšno znanje in kakšno izobraževanje potrebujemo za prihodnost…? Na vročem stolu bomo soočili osrednja govorca konference in jima zastavili drzna, toda prepotrebna vprašanja o pomenu znanja v evoluciji človeštva, pa tudi o dodatni vrednosti in vnovčevanju znanja na ravni posameznika, organizacije in na ravni družbe. Kakšni so evropski in globalni izzivi? Kaj moramo spremeniti… VROČI BOBEN je že odprt – vprašanja nam pošljite že danes!

 • 16:10

  Odmor

 • 16:30

  Svetovna kavarna: Najnovejše prakse na področju izobraževanja in upravljanja znanja

  Gostitelji: TOP investitorji v izobraževanje
  Prikaži več

  Na edutainment način bomo spoznavali najnovejše prakse izobraževanja in upravljanja znanja. Top investitorji v izobraževanje nas bodo povabili na sproščen klepet ob kavi, nam predstavili svoje pristope ter prakse ter nas povezali v kreiranju idej za oblikovanje novih modelov izobraževanja.

  Bi želeli tudi vi gostiti Svetovno kavarno? – Čimprej se prijavite na razpis Top investitor v izobraževanje.

 • 17:15

  Odgovornost za vseživljenjsko izobraževanje in razvoj

  Omizje vodi dr. Danijela Brečko, direktorica Inštituta SOFOS
  Sodelujejo:
  – Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trata Slovenija
  – mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja promocijske in informacijske dejavnosti na Andragoškem centru Slovenije
  – dr. Boris Dular, predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
  Prikaži več

  »Izobraževanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš za spreminjanje sveta«, je zapisal N. Mandela. In svet kar kliče po tem, da ga spremenimo – na bolje! Izobraževanje je najboljša intervencija v razvoj ljudi. Gospodarsko rast, družbeni razvoj in pravičnost je mogoče doseči le, če je vlaganje v izobraževanje razporejeno na vse starostne in socialne skupine in ni omejeno le na visoko izobražene na eni strani in na ozko poklicno usposabljanje na drugi strani. Pot v družbo blagostanja lahko vodi le skozi družbo znanja. In kdo je odgovoren za ustvarjanje družbe znanja? To in še mnoga druga vprašanja bomo zastavili sogovornikom omizja.

 • 18:00

  Odmor

 • 19:00

  Slavnostna podelitev certifikatov ”TOP investitor v izobraževanje”

  Partner nagrade je Statistični urad RS
 • 19:30

  Večerja

 • 20:15

  Arty party – Slikanje in vinčkanje

  Vasja in Špela, akademsko izobražena umetnika in ustanovitelja ARTY PARTY slikarskih zabav
  Prikaži več

  Arty Party je slikarska zabava s čopičem v eni roki in kozarčkom vina v drugi.
  Akademsko izobražena umetnika Špela in Vasja vas bosta vodila korak za korakom od praznega platna do končne slike. Najboljše pri tem pa je, da za to ne potrebujete popolnoma nobenih slikarskih izkušenj!
  Ker se med slikanjem vklapljajo drugi možganski centri kot sicer, nam to lahko pomaga pri reševanju situacij in izzivov s katerimi se soočamo med delom.
  Trenutki, ko lahko popolnoma odmislimo seznam vseh obveznosti so redki. Zagotavljamo vam, da je ta delavnica eden izmed njih!

9:00 – 10:30: Modeli in strategije učenja ter izobraževanja

 • 7:00

  Prebujanje v nov dan: ogled konjev pri jutranji oskrbi

 • 9:00

  Nazaj na konja – učenje s pomočjo konj

  Metka Demšar Goljevšček, Konjeniški park Starošince
  Prikaži več

  Sodobni življenjski slog nas pogosto izpostavlja ekstremnim pritiskom, vse do te mere, da vsakodnevno občutimo izčrpanost, praznino, izgorelost in nezmožnost obvladovanja situacije – tako na delovnem mestu kot tudi v vsakodnevnem zasebnem življenju. Občutenje nelagodja, ujetosti, osamljenosti in tesnobnosti predstavljajo odlično podlago za razvoj dejavnikov tveganja in porast mnogih resnih bolezenskih stanj, med katere zagotovo sodijo tudi stresne motnje in izgorelost, kar lahko v nadaljevanju vodi tudi do kroničnih težav v duševnem zdravju.
  Tudi hitre spremembe ter bliskovit tehnološki napredek z digitalizacijo nam predstavljajo mnoge izzive, pa tudi določene pomisleke in strahove. Kaj nam pravzaprav prinaša prihodnost? Nam lahko umetna inteligenca olajša časovne pritiske in prevzame del naših opravil ter nam tako omogoči, da bi lahko več časa posvetili medčloveškim odnosom, ki nas pravzaprav definirajo kot ljudi? Ali pa bo umetna inteligenca le še pospešila storilnostno naravnanost in hkrati nadvladala nad našo čustveno inteligenco, kar bi predstavljalo resno grožnjo človeku kot socialnemu bitju?
  Če želimo ohranjati duševno zdravje in loviti ravnotežje pri soočanju z zgoraj omenjenimi izzivi sodobnega časa, moramo v prihodnje veliko več časa posvečati razvoju človeške čustvene inteligence, vrednot, socialnih veščin in kognitivnih sposobnosti.
  V tem prispevku bo predstavljen preventivni program “Nazaj na konja«, ki temelji na intervencah s pomočjo konj. Skozi opazovanje konj, njihovih odzivov in čredne dinamike se ustvarjajo učinkovite in inovativne priložnosti za izkustveno učenje samozavedanja, intuicije, samoumiritve, sproščanja in boljšega spoprijemanja s stresom. Razvijamo lahko ustvarjalne strategije reševanja problemov pri spopadanju s svojimi strahovi, dvomi, bremeni in drugimi omejevalnimi koncepti. Pri delu in aktivnostih s konji izboljšujemo tudi lastno koncentracijo, osredotočenost in usmerjenost na (skupni) cilj ob hkratnemu spodbujanju načel dobre komunikacije, asertivnosti, medsebojne podpore, sodelovalnih odnosov in sposobnosti empatije. To so vrednote, ki nas kot družbo lahko opolnomočijo in nam zagotovijo preživetje.

 • 9:30

  Za dvig energije: Ogled konjev ob izpustu na pašo

 • 9:40

  Prebojno in domišljeno v svet znanja: Kultura vseživljenjskega učenja – od bega možganov h kroženju znanja

  Delavnico moderira skupina vseživljenjskih učenk: Tatjana Kolenc, Srčno mentorstvo; Barbara Krajnc, Aurora Borealis; Nataša Centa, Mikrocop; Mojca Čerpnjak, Marmor Hotavlje; Ana Kolenc, Light in Elvira Lokan Štrucl
  Prikaži več

  Se sprašujete, kako zadržati in ohranjati zavzetost vaših zaposlenih v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju? Kako resnična je predpostavka, da zaposleni dalj časa ostanejo v istem delovnem okolju, če imajo možnosti za učenje in razvoj? Odgovore na ta vprašanja bomo iskali na delavnici, s pomočjo katere bomo vstopili v svet kroženja znanja. Razkrili bomo in skupaj z udeleženci iskali inovativne metode za učinkovito izmenjavo znanj in veščin znotraj in med organizacijami. Od notranje mobilnosti, dela v senci, izmenjave talentov, kavarn znanja in mentorstva, do uporabe umetne inteligence in izkustvenega učenja. Predstavili bomo orodja in prakse, ki bodo obogatile vašo korporativno kulturo vseživljenjskega učenja. Naš cilj je, da odidete s konference z vsaj eno takoj uporabno idejo ali kar metodo, ki jo lahko že v ponedeljek preizkusite v svojem podjetju.

 • 10:30

  Odmor

11:00 – 13:45: Zeleno, trajnostno in učinkovito upravljanje organizacijskega znanja

 • 11:00

  S pametnim upravljanjem znanja do kariernega razvoja sodelavcev

  Alenka Fic Mikolič in Tamara Kušar, Mikrocop
  Prikaži več

  V Mikrocopu so v 46 letih doživeli kar dve veliki transformaciji, iz majhnega servisa v storitveno podjetje, nato pa v IT podjetje. Struktura zaposlenih in njihove kompetence so se zelo spreminjale, od zaposlovanja novega strokovnega kadra do dvigovanja kompetenc obstoječih zaposlenih. Na predavanju boste izvedeli, kako so z dvigovanjem kompetenc, formalnimi izobraževanji, internimi izobraževalnimi programi in mentorstvi uspeli doseči dve uspešni preobrazbi. V Mikrocopu dajejo velik poudarek tudi blagovni znamki delodajalca z različnimi internimi aktivnostmi in nastopi na trgu dela. Spremljajo uspešnost izvedenih programov in stalno uvajajo nove programe.

 • 11:30

  Razvoj zelenih veščin za zeleno, krožno in trajnostno gospodarstvo

  Kim Turk Mehes, Deloitte
  Prikaži več

  Trajnostnega razvoja in trajnostne preobrazbe poslovanja ni moč doseči zgolj z delegiranjem s trajnostnostjo povezanih nalog na posameznike znotraj podjetja ali vzpostavitvijo službe za trajnostni razvoj. Potrebno je spremeniti kulturo podjetja in vse zaposlene izobraziti o tem, kaj trajnostni razvoj sploh pomeni, zakaj so potrebni premiki na področju okoljskega, družbenega in upravljavskega vidika poslovanja ter kako vsak zaposleni s svojim delovanjem prispeva k bolj trajnostnemu delovanju podjetja. Zato so zelene veščine in znanja, ki jih morajo imeti vsi zaposleni, ključne za uspešno trajnostno transformacijo vašega podjetja. Na lastnem primeru družbe Deloitte in tudi izkušenj, ki jih ima z delom s klienti, vam bo Kim predstavila pomen zelenih veščin in znanj, ki jih vaši zaposleni potrebujejo, da lahko uspešno prispevajo k trajnostni transformaciji poslovanja vašega podjejta, prejeli pa boste tudi nekaj praktičnih napotkov, kako zelena znanja in veščine lahko uspešno razvijate.

 • 12:00

  Evropske direktive za razvoj zelenih kompetenc

  mag. Mojca Kunšek, AJPES
  Prikaži več

  Po globalnih smernicah trajnostnega poročanja, Standardih trajnostnega poročanja (ESRS) smo vse bliže tudi prenosu Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) v nacionalni prostor. Trajnostno poročanje pa ne bo le črka na papirju, temveč odraz trajnostnih strategij ustrezno kompetentnih zaposlenih. Na predavanju bomo predstavili, kako bo implementacija direktive CSRD vplivala na izobraževanje in razvoj kompetenc zaposlenih v smeri zelenih veščin.

 • 12:30

  Vabljeno predavanje: Kako izkoristiti generativno umetno inteligenco pri plemenitenju organizacijskega znanja

  dr. Matjaž Gams, vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS
  Prikaži več

  Vabljeno predavanje se osredotoča na uporabo generativne umetne inteligence pri akumulaciji znanja v organizaciji. Raziskuje strategije in tehnike, kako lahko s pomočjo generativne umetne inteligence avtomatiziramo zajemanje znanja, ustvarjamo relevantne in kontekstualno bogate vsebine ter personaliziramo dostop do znanja. Poudarek bo na praktičnih aplikacijah, ki organizacijam omogočajo optimalno izkoriščanje generativne umetne inteligence za izboljšanje učinkovitosti upravljanja z znanjem. Pri tem bodo predstavljeni tudi etični in varnostni vidiki uporabe umetne inteligence.

 • 13:00

  Zaključna razprava: Prihodnost izobraževanja odraslih in akumulacije organizacijskega znanja na pragu 5. industrijske revolucije

  Omizje vodita: dr. Danijela Brečko, Inštitut Sofos in mag. Peter Ribarič, Planet GV
  Gosti: dr. Matjaž Gams, Inštitut Jožef Stefan, dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije in Fikret Bašanović, Lek d.d.
 • 13.45

  Zaključne misli

  dr. Danijela Brečko, Inštitut Sofos in mag. Peter Ribarič, Planet GV
 • 14.00

  Druženje ob prigrizku

 • 14:30

  Zaključek konference

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Letošnja moderatorja konference Edutainment:

mag. Peter Ribarič

Peter Ribarič je odgovorni urednik revije HR&M, direktor podjetja Planet GV in poslovni angel. Ribarič ima bogate izkušnje na področju izobraževanja, informatike, bančništva in financ ter medijev. Je soustanovitelj skladov tveganega kapitala Silicon Gardens in Silicon Gardens Fund II. Njegova strokovna področja so izobraževanje, mediji, kontroling in finance. Ribaričeva strast je organizacija in izvedba izobraževalnih poslovnih dogodkov, s katerimi se je prvič srečal že v času šolanja.

dr. Danijela Brečko

Dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje in razvoj kadrov, docentka za področje managementa na Fakulteti za management in pravo ter ustanoviteljica in direktorica inštituta Sofos. Njena strokovna področja so: psihologija vodenja, osebni in profesionalni razvoj, organizacijska energija, kadrovski in izobraževalni management. Iz vseh omenjenih področij izvaja usposabljanja, coaching, svetuje slovenskim in tujim podjetjem ter raziskuje in razvija nova orodja in pristope.