• 13:30

  Registracija udeležencev

14:30 – 18:00: Razvojni trendi na področju izobraževanja in upravljanja znanja

 • 14:30

  Izobraževanje za prihodnost – Trendi in evropska agenda na področju izobraževanja in razvoja odraslih

 • 15:10

  Mag. Marjan Bradeško, direktor Conscia, Nil

  Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja
  Prikaži več

  Znanje in izkušnje, poleg ustvarjalnosti – in urejenosti – največ prispevajo k uspehu organizacije. A je prav z znanjem ter izkušnjami, dostikrat križ. Prepogosto znanje ostaja le v glavah strokovnjakov ali, v najboljšem primeru, nekje v digitalnih shrambah posameznika. Kako zagotoviti, da je znanje na voljo vsem, ki jim v organizaciji lahko koristi? Kako zagotoviti, da so izkušnje ustrezno zabeležene, da se prenesejo na sodelavce, da izboljšajo storilnost organizacije? Kdo so ključni nosilci, kateri so ključni dejavniki, da organizacija dejansko postane – učeča se organizacija? Kako organizacijo prilagoditi kompetencam zaposlenih, da se slednje prelijejo v uspeh.

  Predavatelj bo podrobneje opredelil štiri stebre upravljanja organizacijskega znanja – ljudi, orodja, procese in kulturo. Na konkretnih primerih iz njegove dolgoletne vključenosti v deljenje znanja bo pokazal, kako se predan in osredotočen pristop na znanje kot eno od ključnih dobrin organizacije pretvori v poslovni uspeh.

 • 15:40

  Vroči stol: Vi vprašate, gosta odgovarjata!

  Vroči boben vprašanj bo vrtel Peter Ribarič
  Prikaži več

  Ali drži trditev, da pot v družbo blagostanja vodi skozi družbo znanja? Ali drži, da znanje zastareva? Ali (še) drži trditev, da več kot znaš, več veljaš? Kakšno znanje in kakšno izobraževanje potrebujemo za prihodnost…? Na vročem stolu bomo soočili osrednja govorca konference in jima zastavili drzna, toda prepotrebna vprašanja o pomenu znanja v evoluciji človeštva, pa tudi o dodatni vrednosti in vnovčevanju znanja na ravni posameznika, organizacije in na ravni družbe. Kakšni so evropski in globalni izzivi? Kaj moramo spremeniti… VROČI BOBEN je že odprt – vprašanja nam pošljite že danes!

 • 16:10

  Odmor

 • 16:30

  Svetovna kavarna: Najnovejše prakse na področju izobraževanja in upravljanja znanja

  Gostitelji: TOP investitorji v izobraževanje
  Prikaži več

  Na edutainment način bomo spoznavali najnovejše prakse izobraževanja in upravljanja znanja. Top investitorji v izobraževanje nas bodo povabili na sproščen klepet ob kavi, nam predstavili svoje pristope ter prakse ter nas povezali v kreiranju idej za oblikovanje novih modelov izobraževanja.

  Bi želeli tudi vi gostiti Svetovno kavarno? – Čimprej se prijavite na razpis Top investitor v izobraževanje.

 • 17:15

  Odgovornost za vseživljenjsko izobraževanje in razvoj

  Omizje vodi dr. Danijela Brečko, direktorica Inštituta SOFOS
  Sodelujejo:
  – Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trata Slovenija
  – Andrej Božič, prokurist BB Consulting, predsednik Združenja Manager
  – dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije
  Vabljena:
  – Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
  – dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  Prikaži več

  »Izobraževanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš za spreminjanje sveta«, je zapisal N. Mandela. In svet kar kliče po tem, da ga spremenimo – na bolje! Izobraževanje je najboljša intervencija v razvoj ljudi. Gospodarsko rast, družbeni razvoj in pravičnost je mogoče doseči le, če je vlaganje v izobraževanje razporejeno na vse starostne in socialne skupine in ni omejeno le na visoko izobražene na eni strani in na ozko poklicno usposabljanje na drugi strani. Pot v družbo blagostanja lahko vodi le skozi družbo znanja. In kdo je odgovoren za ustvarjanje družbe znanja? To in še mnoga druga vprašanja bomo zastavili sogovornikom omizja.

 • 18:00

  Odmor

 • 19:00

  Slavnostna podelitev certifikatov ”TOP investitor v izobraževanje”

  Partner nagrade je Statistični urad RS
 • 19:30

  Večerja

 • 20:30

  Arty party – Slikanje in vinčkanje

9:00 – 10:30: Upravljanje organizacijskega znanja

 • 9:00

  Mojca Kokalj, regionalna HR direktorica v Danfossu za Vzhodno Evropo

  Notranji trg znanja – od talentov do ekspertov
  Prikaži več

  Notranji trg znanja deluje takrat, ko imajo sodelavci možnost odkrivati, negovati in udejanjati svoje talente. In to ne le v določenem obdobju, temveč kadarkoli in kjerkoli znotraj našega mednarodnega okolja. Pokazatelj delujočega notranjega trga znanja je tudi to, da zaposlene ni potrebno spodbujati k izobraževanju in usposabljanju, temveč samoiniciativno iščejo znanja, ki jih potrebujejo za izboljšave pri delu ter za osebno in profesionalno rast. Nove delovne naloge, ki jih zaposleni sprejemajo glede na svoje kompetence in želje, dajejo izobraževanju največji polet in ustvarjajo bogato notranje znanje. V predstavitvi bo prikazano kako v Danfossu z nekonvencionalnimi pristopi “pretapljajo” talente v ekspertna znanja, kakšen vpliv in pomen ima to za celokupno akumulacijo znanja v podjetju ter kakšne učinke s tem ustvarjajo.

 • 9:30

  Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja kadri in kultura, NIL d.o.o.

  Upravljanje znanja v prepletu izobraževalne in kadrovske funkcije
  Prikaži več

  Dolgoročno so in bodo uspešna le tista podjetja, ki razumejo, da sta njihov razvoj in rast neločljivo povezana z rastjo njihovih zaposlenih. Ključno vlogo v tem procesu igra kadrovska funkcija, ki mora zagotoviti most med poslovno strategijo in razvojem slehernega zaposlenega ter izobraževalna funkcija, ki mora ta proces vsebinsko podpreti.

  Če želimo zagotoviti, da imajo zaposleni možnost razviti svoj polni potencial, je edina pot do tja, da podjetje neprestano in kontinuirano vlaga sredstva in energijo v razvoj zaposlenih, da omogoči, da ima vsak zaposleni možnost oblikovanja svojega načrta razvoja v okviru kadrovskih procesov in tudi zagotoviti ustrezne vsebine, ki so pomembne tako z vidika strateškega poslovnega fokusa kot tudi z vidika osebnih interesov zaposlenih. Ponosni smo, da naši zaposleni v našem podjetju prepoznajo zanesljivega partnerja, ki jim je prva izbira ter jih podpira na poti osebnega in profesionalnega razvoja.

  V prispevku bom predstavila, kako se v našem podjetju prepletata kadrovska in izobraževalna funkcija. Kako podpirata poslovno strategijo preko podpore zaposlenim. Kako smo to zagotovili na nivoju podjetja, kot tudi na nivoju skupine. Dotaknila se bom tudi metod, ki smo jih identificirali kot učinkovite.

 • 10:00

  Sodelovalnica: Ustvarjamo kulturo medgeneracijskega učenja

  Moderira: dr. Danijela Brečko, direktorica Inštituta SOFOS
  Gostji: Zdenka Kajdiž in Barbara Gerjevič, AJPES
  Prikaži več

  Preživele bodo le tiste organizacije, ki bodo ustvarjale pozitivno učno krivuljo. Trajnostni razvoj organizacij temelji na medgeneracijskem sodelovanju in izmenjavi znanja med generacijami. Medgeneracijsko učenje obstaja odkar obstaja človeštvo. Uspešnost medgeneracijskega učenja pa je odvisna od kakovosti sodelovanja med generacijami. Znanje namreč narašča vse hitreje in riše ekspotencialno krivuljo, kar daje medgeneracijskemu učenju nov izziv in nov čar. Kako ustvarjati kulturo medgeneracijskega učenja, bomo na tokratni okrogli mizi raziskovali iz prve roke; od mentorjev in mentorirancev iz gospodarstva in negospodarstva. Povezani smo močnejši! Okrogla miza poteka v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

 • 10:30

  Odmor

11:00 – 12:30: Modeli in strategije izobraževanja in usposabljanja

 • 11:00

  dr. Rok Stritar, podjetnik in mentor

  Vitki pristopi k izobraževanju in usposabljanju
  Prikaži več

  Desetletja evolucijskega razvoja izobraževalnega sistema so povzročila, da je na marsikaterem področju izobraževanje postalo neučinkovito, nezanimivo in predvsem brez jasnega cilja. Na predavanju bomo s pomočjo vitke filozofije, na konkretnih primerih pogledali, kako je mogoče izobraževanje narediti bolj učinkovito, koristno, zabavno in zanimivo za udeležence in izvajalce.

 • 11:30

  Uroš Kozina, direktor Franklin Covey Slovenija

  Kako dosegati spremembe s pomočjo izobraževanja – izkustveni pristop
  Prikaži več

  Spoznali bomo model s katerim najlažje spreminjamo navade in je ključen del izobraževanj, ki so ciljno usmerjena. Občutili bomo pomen izkustvenega učenja pri spreminjanju navad in se usmerjali na stvari, na katere imamo vpliv, namesto da izgubljamo energijo na stvareh, ki nas skrbijo. Nadaljevali bomo z uporabnimi nasveti in pogovorom o tem, kako pridobivati in vzdrževati pozornost med izobraževanji in raziskovali, kako uspešno graditi kompetence z izkustvenim pristopom.

 • 12:00

  Urška Merljak, Intiniti

  Pomen telesne inteligentnosti pri večdimenzionalnem učenju
  Prikaži več

  V poslovnem svetu vse bolj prihaja v ospredje t. i. človeška izkušnja (HX-Human Experience). Vrednost in kredibilnost tistih, ki bodo znali delati čuječe, zavestno in sočutno s pogledom izven poznanih okvirov se nenehno povečuje. Avtentično, odgovorno in transparentno lahko delujejo samo posamezniki, ki se zavedajo samega sebe, dobro regulirajo svoja notranja doživljanja, se samo motivirajo in poskrbijo za stalen dotok pozitivnih virov v svoje življenje in poslovanje, zaradi česar se lahko bolj empatično uglasijo tudi z drugimi in se soočajo z najrazličnejšimi izzivi iz okolja. Razkrit bo pomen telesne inteligentnosti pri iskanju stika s kreativnostjo in ustvarjalnim virom za vzpostavitev ravnovesja več človekovih dimenzij in inteligenc. Tehnike in metode izobraževanj, ki človeka naslavljajo kot 5 dimenzionalno bitje in vključujejo tudi zavedanje telesa, telesnih občutkov in reakcij omogočajo boljšo samo-regulacijo, obvladovanje stresa ter vzpostavijo povezanost čustvenega in mentalnega centra. Gibanje gradi stik z naravno inteligentnostjo posameznika. Predstavljen bo pomen in nekateri vidiki dela s telesom, somatskih pristopov in pridobivanja znanj z modelnim učenjem, ki izvirajo iz psihoterapevtske znanosti in čuječnosti.

 • 12:30

  Odmor za kosilo

13:15 – 14:30: Sodobni pristopi v izobraževanju in usposabljanju

 • 13:15

  dr. Sabina Đuvelek, psihologinja, Univerza Sigmunda Freuda

  Učenje učenja, veščina prihodnosti
  Prikaži več

  Sposobnost učenja in integriranja novih znanj v prakso je ena najpomembnejših kompetenc prihodnosti, v katero je potrebno sistematično vlagati. Namreč, boljše, kot imamo učne strategije, boljše, kot se znamo učiti in samo-regulirati, učinkoviteje se lahko prilagajamo na nove tehnologije in nasploh višje zahteve vse hitreje spreminjajočega se okolja. Tudi World Economic Forum poroča, da bo do leta 2025 vsaj 70% zaposlenih moralo osvojiti nove veščine za uspešno opravljanje svojega dela, kar je še dodaten razlog, da se več pozornosti usmerimo v aktivno učenje in samoregulacijske veščine.

 • 13:45

  Možgani in učenje – Resnično učenje je zabavno!

 • 14:30

  Ustvarjalnica: Edutainment akcija za prakse prihodnosti

  Pobudnika: Danijela Brečko in Peter Ribarič
  Prikaži več

  Gibanje je pomembno, akcija pa še bolj. Ko pa v akciji sodelujemo, potem zares zmagujemo. V za- ključku konference bomo s pomočjo gibanja in povezani ustvarili akcijski načrt za učinkovite prakse prihodnosti. Na podlagi slišanega in opaženega ter kančkom (samo)refleksije, bomo sebi in javnosti sporočili s čimer kaže v prihodnosti prenehati, s čim nadaljevati in kaj vzpostaviti povsem na novo!

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Moderator konference

Peter Ribarič

Peter Ribarič je odgovorni urednik revije HR&M, direktor podjetja Planet GV in poslovni angel. Ribarič ima bogate izkušnje na področju izobraževanja, informatike, bančništva in financ ter medijev. Je soustanovitelj skladov tveganega kapitala Silicon Gardens in Silicon Gardens Fund II. Njegova strokovna področja so izobraževanje, mediji, kontroling in finance. Ribaričeva strast je organizacija in izvedba izobraževalnih poslovnih dogodkov, s katerimi se je prvič srečal že v času šolanja.

Moderatorka konference

dr. Danijela Brečko

Dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje in razvoj kadrov, docentka za področje managementa na Fakulteti za management in pravo ter ustanoviteljica in direktorica inštituta Sofos. Njena strokovna področja so: psihologija vodenja, osebni in profesionalni razvoj, organizacijska energija, kadrovski in izobraževalni management. Iz vseh omenjenih področij izvaja usposabljanja, coaching, svetuje slovenskim in tujim podjetjem ter raziskuje in razvija nova orodja in pristope.