• 8:30

  Registracija

 • 9:00

  Online predavanje: Miti in resnice o e-izobraževanju

  Dr. Viktorija Florjančič
  Prikaži več

  Pridobivanje znanja že dolgo ni več omejeno le na fizične učilnice. Revolucijo na področju izobraževanja od leta 2012 predstavljajo množično odprta spletna izobraževanja (Massive Open Online Courses – mo-ocs), ki imajo veliko zagovornikov, pa tudi kritikov. S pomočjo Udacity, Coursera, edX idr. udeleženeci lahko pridobijo znanja in razvijejo spretnosti za najbolj iskane poklice na področju računalništva, a je stopnja uspešnosti opravljenih tečajev v resnici relativno nizka. Zakaj je temu tako, kateri dejavniki povečujejo uspešnost in kaj ogroža usposabljanje ter kako varno organizirati spletne tečaje?

 • 9:45

  Prave junake spoznamo v težkih situacijah

  Nataša Jelovčan, Mercator d.d.
  Prikaži več

  Kaj je tisto, kar zaposlenim omogoča, da znajo v težkih situacijah reagirati pravilno? So to njihove izkušnje in znanje? Katere kompetence so ključne v takih situacija? Koliko se lahko zanašamo na ustaljene vzorce delovanja, poslovne sisteme in tehnologije, ki so nam v preteklosti pomagali? Ali v težkih situacijah res spoznamo kdo so pravi junaki? Junaki na katere smo ponosni, saj nam pokažejo, da skupaj zmoremo več, da smo skupaj močnejši ter, da je še tako težka situacija rešljiva, če stopimo skupaj.

 • 10:15

  Digitalni svet je tu. Kaj pa nivo digitalnih kompetenc pri zaposlenih?

  Mateja Tišler, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
  Prikaži več

  Vsi se zavedamo, da sta uporaba sodobnih digitalnih orodij in učinkovitost pri delu močno povezana. Raziskave celo kažejo, da imajo zaposleni v podjetjih načeloma na voljo dovolj raznolike programske opreme, zatakne se pri znanju in uporabi le-te, saj zaposlenim nemalokrat primanjkuje določenih digitalnih kompetenc. V Ljubljanskih mlekarnah smo se odločili, da se izziva lotimo celostno. V ta namen smo si zastavili cilj, kako vpeljati sistematičen način razvoja kadrov v več smereh, eno ključnih področij so tudi digitalne kompetence, ki morajo biti usklajene s strategijo podjetja in aktualnimi tehnologijami.

 • 10:45

  Odmor za osvežitev

 • 11:15

  Kako s pomočjo najnovejše tehnologije prestavljati meje mogočega v izobraževanju

  Oliver Zofič, Microsoft d.o.o.
  Prikaži več

  Izobraževanje na daljavo je postala realnost in s pomočjo najnovejše tehnologije nam je izobraževanje na voljo praktično kjerkoli in kadarkoli. Skozi predavanje se bomo sprehodili skozi nekaj praktičnih primerov izobraževanja na daljavo, ki so bile izvedene s pomočjo najnovejših tehnologij (HoloLens 2, Teams). Pogledali si bomo tudi na kakšen način lahko v vsako podjetje vpeljemo hibriden in oddaljen model izobraževanja, saj le ta prinaša velik prihranek pri potovanjih, hkrati pa pohitri aplikativnost novo pridobljenega znanja v prakso.

 • 12:00

  Vpliv tehnologije na učeče se možgane

  Dr. Michaela Meier, Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.
  Prikaži več

  Fascinacija z “možgani, ki se učijo” je preplavila našo kolektivno zavest. Javno navdušenje spremljajo stroga znanstvena prizadevanja, da bi biologijo in kognitivno znanost približali izobraževanju.

 • 12:45

  Odmor za kosilo

 • 13:30

  Kolegialni Coaching

  Sandra Bohinec Gorjak
  Prikaži več

  Zdaj je odličen čas za odkritje neizkoriščenega potenciala izobraževanja znotraj podjetja.
  Coaching, prenos znanja znotraj ekip in med sodelavci različnih oddelkov nam omogoča, da odkrijemo, negujemo, širimo znanje, ki je v organizaciji že prisotno, a morda še neuporabljeno. Mentorstvo namreč ni le prenos znanja od mentorja do mentoriranca ampak vzajemen proces, kjer se drug od drugega učita tako mentor kot mentoriranec.

 • 14:15

  Vpliv fizičnega prostora na sposobnost pomnjenja, učenja in dela

  Neža Močnik , VELUX d.o.o.
  Prikaži več

  Vpliv okolja na človeka je velik in vsak dan znova se pojavijo raziskave, ki to dokazujejo. Ali ste vedeli, da se učne sposobnosti povečajo za 15% v kolikor je prostor ustrezno osvetljen z naravno svetlobo? Kdaj ste nazadnje izmerili prisotnost CO2 v pisarni? Verjetno bo večna rekla: »S čim sploh izmeriti?« Na ta in še veliko drugih vprašanj, v zvezi z vplivom svetlobe in zraka na produktivnost, učenje ter koncentracijo, vam bo odgovorila na predavanju, obenem pa ponudila tudi nekaj praktičnih nasvetov za takojšnje izboljšanje fizičnega prostora.

 • 14:35

  Okrogla miza: Ali ima učenje v živo brez virtualnega učenja še prihodnost?

  Sodelujoči:
  Simona Torkar Flajnik, vodja izobraževanja in razvoja kadrov podjetja Krka d.d.
  Barbara Mulej, vodja izobraževanja podjetja Iskratel
  Metka Ule Novak, vodja splošnih in kadrovskih zadev podjetja Acies Bio
  Moderator: Pija Kapitanovič, specializirana novinarka Delo d.o.o.
  Prikaži več

  Kje je Slovenija v procesu optimalnega procesa izobraževanja in razvoja komptenc za 21. stoletje. Česa nas je naučila kriza in kaj nas čaka v prihodnosti? Kako se ob fascinaciji s tehnologijo izogniti temu, da ne zanemarimo primarne človeške lastnost, ki jo ima vsak posameznik – izkušnje in intuicije.  Kako motivirati ljudi za učenje in kako preveriti lastno učinkovitost?

 • 15:10

  Odmor za osvežitev

 • 15:30

  Izkustvena delavnica : Tolkalni krog – zaživite v svojem ritmu

  Franci Krevh
  Prikaži več

  Ste že spoznali osebo brez ritma? TOLKALNI KROG je družabno glasbeno srečanje, pri katerem vsak udeleženec igra na tolkalo (džembo, kongo, ropotuljo …) in preko tega doživi izkušnjo skupnega ritma, kar pozitivno vpliva na medsebojne odnose in dobro počutje. Udeleženci v delavnici izrazijo same sebe, razvijejo občutek skupinskega dela in kolegialnosti, krepijo občutek za poslušanje in sporazumevanje ter prikaže pomembnost različnosti vsakega od nas.
  Zagrabite boben in zaigrajte svoj ritem!

 • 16:30-17:30

  Zaključek konference in druženje ob degustaciji vin

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.