Program bo znan kmalu.

 • 8:30

  Registracija udeležencev

 • 9:30

  Vpliv globalnih mega trendov na izobraževanje

  Violeta Bulc, Ekocivilizacija
  Prikaži več

  Trendi usmerjajo potrebe po novih vsebinah, ki omogocajo ljudem, da samozavestno vstopajo v resevanje izzivov, naj bodo to tezave, ki izvirajo iz starega sistema, ali pa so to priloznosti, ki vodijo v novo. Kakasna znanja in kompetence zahtevajo klimatske spremembe in zeleni nacrti, kaj digitalizacija in UI pomenita za opravila, upravljanje in voditeljstvo, kako na nas vplivajo nova geostrateska partnerstva in zakaj je to pomembno tudi za inzinerje/ke, zakaj je potrebno slediti razvoju vesoljskih tehnologij in kaj z ignorance zamujamo, po katerih kompetencah klicejo nove globalne mreze, kako se pripraviti za neznano in nepredvidljivo, dinamicno in kaoticno (VUCA/RUPA sisteme)? Vas zanima?

 • 10:10

  Razvojne spodbude in finančna perspektiva EU na področju izobraževanja odraslih

  Andraž Banfi, vodja projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile
  Prikaži več

  V tako imenovani »novi realnosti« je delovno okolje postalo še bolj nepredvidljivo. Posledice bodo še posebej občutile ranljivejše skupine zaposlenih, denimo starejši zaposleni. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da so zaposleni motivirani, kompetentni in pripravljeni na spremembe. Vendar je pri tem ključno razumevanje delodajalcev, da je vlaganje v razvoj zaposlenih nujno potrebno, da bo podjetje uspevalo tudi v t.i VUCA okolju. Izvedeli boste, zakaj bodo potrebne prilagoditve na demografske spremembe in kaj običajno podjetja ovira, da prilagoditev ne implementirajo. Spoznali boste, kaj lahko podjetja naredijo v praksi in videli, da tudi v Slovenskem okolju obstajajo zgledni primeri, ki pišejo uspešne zgodbe razvoja starejših zaposlenih, tudi z evropskimi sredstvi.

 • 10:50

  Vroči stol z Violeto Bulc in Andražem Banfijem

  Prikaži več
 • 11:20

  Odmor za osvežitev

 • 11:50

  Model analiziranja izobraževalnih potreb v prerezu strateških ciljev organizacije

  mag. Dušan Krajnik, Eles, d.o.o.
  Prikaži več

  Posamezniki v organizacijah želijo biti uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. K temu največ prispevajo prav usposobljeni in izobraženi zaposleni.
  V času hitrih sprememb je pomembno, da znamo kadrovski strokovnjaki predvideti kakšna znanja, veščine in spretnosti bodo zaposleni potrebovali, da bodo uspešno opravljali svoje delo in s tem prispevali k uspešnosti podjetja. V družbi ELES, d.o.o smo opredelili strateške cilje družbe za katere vzpostavljamo kadrovske strategije, ki nam služijo kot usmerjevalec pri ugotavljanju izobraževalnih potreb. S pomočjo različnih metod sistematično zbiramo informacije o tem kako lahko izobraževanje prispeva k doseganju ciljev družbe, izboljšanju medsebojnih odnosov in posledično večjemu zadovoljstvu zaposlenih. V fazi odločanja o prioritetah pri izobraževanju so nam pomembne tako potrebe povezane s proučevanjem okolja, v katerem družba deluje, kot tudi posameznikove želje, interesi. Pred sprejetjem končnega dogovora o izobraževalnih potrebah upoštevamo tudi omejitve kot so čas namenjen izobraževanju in finančna sredstva.

 • 12:20

  Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

  Anisa Faganelj, AMZS
  Prikaži več

  V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.

 • 12:50

  Medicop 200% – praksa usposabljanja vodij

  Katja Krančič, vodja pravno-kadrovske službe, MEDICOP d.o.o.
  Prikaži več

  Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

  V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

  Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

  Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.

 • 13:20

  Odmor za kosilo

 • 14:20

  Razvojni krog kakovosti v izobraževanju

  dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije
  Prikaži več

  Kakovost v izobraževanju lahko opredeljujemo in merimo le v njenem relativnem vidiku, saj imajo opredelitve kakovosti vedno interesno in vrednotno podlago. S tem postanejo pomembni koncepti interesnih skupin ter odnosno in dinamično oblikovani procesi kakovosti, kot jih razgrinjajo sodobne epistemološke teorije kakovosti. Pri praktičnem udejanjanju teh premislekov nam je lahko v veliko pomoč razvojni krog kakovosti. Vanj je smiselno vključiti tako vidike sprotnega spremljanja, kot poglobljene samoevalvacije kakovosti. Danes aktualno vprašanje je: kako vidike sprotnega spremlja in poglobljene samoevalvacije uporabiti za zagotavljanje kakovosti izobraževanja na daljavo?

 • 14:50

  Zagotavljanje kakovosti skozi prizmo krožnega modela andragoškega ciklusa – od programiranja preko izvedbe do evalvacije

  Breda Gruden, vodja Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo
  Prikaži več

  Čas, v katerem živimo, od nas terja nenehne spremembe. Vseživljenjsko učenje tako za posameznika ni več izbira, ampak nujnost. Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, sprejema ta izziv kot svoje poslanstvo in javnim uslužbencem nudi široko paleto usposabljanj in strokovnih izpitov. S tem, ko pridobivanje novih znanj in veščin postaja vse pomembnejše za poklice prihodnosti in osebni razvoj, se veča tudi vloga spremljanja in zagotavljanja kakovosti usposabljanj. Kako je spremljanje kakovosti vključeno v delo Upravne akademije, kjer procese predpisuje država? Kako poteka spremljanje kakovosti z vidika izvajalcev in udeležencev? Kako poteka preverjanje uvajanja prenosa novih znanj v prakso? Na ta vprašanja bo s praktičnimi primeri odgovorila vodja Upravne akademije.

 • 15:20

  Uporaba Design Thinkinga pri merjenju dodane vrednosti izobraževanja in usposabljaja

  Matic Kadliček, organizacijski psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o.
  Prikaži več

  V krizah je razvoj ljudi med prvimi na udaru, razlog pa je jasen: vodstva so takrat še bolj oprezna in nočejo “nepotrebnega luksuza”. Ker so koristi vlaganja v ljudi pogosto nejasne, se mnogim poznavalcem financ trditve, da “gre za investicijo, ne strošek”, zdijo ljubke krilatice, meglenim argumentom pa ne zaupajo ali pa niti ne verjamejo, da so dokazi tu sploh možni.

  Kaj pa če bi znali vlaganje v razvoj ljudi utemeljiti na vodstvu domač in kredibilen način? V tej predstavitvi bomo razkrili “skrivnosti” dokazovanja vrednosti izobraževanj z načeli Design Thinking-a in dodali nekaj koristnih pripomočkov za kredibilne rezultate. Bodite proaktivni in se naučite svojo vrednost tudi dokazati.

 • 15:50

  Odmor za osvežitev

 • 16:05

  Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

  Okroglo mizo vodi dr. Danijela Brečko, ustanoviteljica in izvršna direktorica SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov
  Saša Bavec, Knaufinsulation,
  Janez Novak in Ilijana Šuligoj Javornik, RLS
  Janja Urankar Berčon, Plastika Skaza
  Polona Domadenik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  Dr. Ana Kranjc, pionirka vseživljenjskega izobraževanja in prejemnica državnega reda za zasluge na področju izobraževanja odraslih.
  Prikaži več

  Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
  Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
  Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.

 • 17:00 - 17:15

  Zaključna sporočila prvega dne konference

 • 19:00

  Druženje ob degustaciji vin

 • 9:00

  Izobraževanje v VUCA prihodnosti – med analognim in digitalnim

  dr. Dan Podjed, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
  Prikaži več

  Pandemija covida-19 je bistveno spremenila načine življenja ljudi in prikazala zasnovo novega človeka, Homo covidensisa, ki nastaja med štirimi stenami in pred zasloni. Kako lahko izkušnje iz pandemije uporabimo za snovanje novih načinov izobraževanja na daljavo? In kako lahko ljudi izvabimo iz zatočišč ter jim pojasnimo, kako pomemben je analogni odklop od tehnoloških pripomočkov? Predavanje se bo posvetilo tema vprašanjema in predstavilo pomen ravnotežja med analognim in digitalnim v svetu, ki ga zaznamujejo spremenljivost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost (to označuje kratica VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Kot bo pojasnil govorec, je pri razvoju novih izobraževalnih modelov nujno poznati prednosti digitalnega in analognega načina podajanja informacij ter upoštevati človekove kognitivne sposobnosti, ki ob eksponentnem napredku digitalnih tehnologij ostajajo skoraj nespremenjene.

 • 9:30

  Moč in nemoč umetne inteligence v procesih vzgoje in izobraževanja

  prof. dr. Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
  Prikaži več

  Umetna inteligenca sodi med računalniške vede in se ukvarja z reševanjem logično zapletenih problemov. Pomembno naj bi doprinesla k večji uporabnosti računalnikov pa tudi boljšemu razumevanju človekove naravne inteligence. Nekateri uspehi na področjih kot so: podatkovna analitika, igranje iger, robotika ipd., so presegli pričakovanja in zastavlja se vprašanje, kaj sploh še preostane človeku. Je sploh še potrebno hoditi v šolo, se učiti in izobraževati? Na ta vprašanja bomo iskali odgovore. Umetno inteligenco ne smemo razumeti kot »protibolečinsko tableto« ampak kot vzpodbudo za renesanso vzgoje in izobraževanja v novi normalnosti.

 • 10:00

  Vroči stol z dr. Danom Podjedom in prof. dr. Vladislavom Rajkovičem

  Prikaži več
 • 10:30

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  Povezovanje podjetij na področju usposabljanja in izobraževanja

  Vladimir Milovanović, vodja projekta Kompetenčnih centrov
  Prikaži več

  Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) je projekt, ki s pomočjo evropskih sredstev in sredstev Republike Slovenije spodbuja in usmerja neformalna usposabljanja zaposlenih v slovenskih podjetjih z namenom razvoja in izboljšanja ključnih kompetenc, potrebnih za boljše in zadovoljnejše delovanje. Je eden izmed najpomembnejših projektov v Sloveniji na področju vseživljenjskega učenja, saj spodbuja zaposlene, da se kontinuirano usposabljajo in izobražujejo. Posebnost projekta pa je v tem, da se podjetja, ki so si med sabo konkurenca na trgu, povežejo v partnerstvo z namenom deljenja dobrih praks pri razvoju kadrov. Gre torej za projekt, kjer vsi udeleženci samo pridobijo: zaposleni pridobijo znanje in sposobnosti, podjetja boljše delavce in država razvito in sodelujoče gospodarstvo ter ozaveščene zaposlene.

 • 11:30

  Praktični primer: KOC MAT 2.0

  Urška Kukovič Rajšp, Kadring
  Prikaži več

  Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje 33 podjetij v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Podjetja v partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde prihodkov oz. 1 % slovenskega BDP ter so izrazito izvozno naravnana. Glavni namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih (učinkoviti razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov), s tem pa dvig ključnih kompetenc zaposlenih in zagotavljanje rasti dodane vrednosti na zaposlenega. Pomemben cilj projekta je priprava in izvedba novega programa usposabljanja na področju digitalizacije in avtomatizacije (Strokovnjak za uvajanje in vodenje področja digitalizacije v proizvodnem podjetju). Program je sestavljen iz desetih modulov: Uvod v digitalizacijo, Procesi in sodobne rešitve s področja upravljanja kot izhodišče za digitalizacijo podjetij: Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) in digitalizacija procesov, Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a), Digitalizacija in avtomatizacija proizvodnih procesov v praksi, Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje (OT – operational technology network), Digitalizacija in zagotavljanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov, Digitalizacija in product lifecycle management, Avtomatizacija proizvodnje z metodami umetne inteligence in Učinkovita poslovna analitika (BI), ki jih izvajajo strokovnjaki iz prakse, inštitutov ter fakultet. Zanimanje za izvedbo novega programa je veliko, do sedaj se ga je udeležilo 40 udeležencev iz 23 podjetij.

 • 12:00

  Praktični primer: Akademija za embalažo

  Matej Kirn, Gospodarska zbornica Slovenije
  Prikaži več

  Usposabljanje zaposlenih je področje, ki je vodilno, ko so razmere dobre in eno izmed prvih, ki odpade  ko so razmere neugodne. Pa vendar tudi v negotovih časih je mogoče narediti uspešne stvari. To kaže tudi primer Akademije za embalažo, ki prihaja v stik z živili, ki jo je organiziral KOC HRANA 2. Mrežno povezovanje treh branž (agroživilstva, kemije in papirja) preko skupnega večdnevnega dogodka je omogočilo, da se strokovnjaki poslušajo in tudi slišijo.  Več o akademiji in uspešnosti zgodbe pa izveste na konferenci. Govora bo tudi o tem: Ali so podjetja, ki usposabljajo zaposlene uspešnejša in se to kaže  tudi v finančnem izzidu? Kako motivirati ljudi za usposabljanje? Spletni dogodek DA ali NE?

 • 12:30

  Odmor za kosilo

 • 13:15

  Izobraževanje odraslih med in po Covidu!

  Mag. Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije
  Prikaži več

  Pandemija Korona-virus je močno prizadela vso Evropo in številne regije po svetu. Prizadela je tudi Slovenijo. Vsakodnevno življenje milijonov ljudi se je korenito spremenilo in mnogi so zaskrbljeni zaradi svojega zdravja, ohranitve delovnih mest, zaposlene skrbi uresničevanje načrtovanih nalog. Med najbolj prizadetimi področji je izobraževalni sistem. Politika se je relativno hitro odzvala na potrebe po izobraževanju otrok in mladine, a žal to ni bilo tako pri izobraževanju odraslih. Izvajalci so se morali sami znajti glede organiziranja izobraževalnega procesa. Večina se je odločila za izobraževanje na daljavo, drugi so prekinili s svojo izobraževalno dejavnostjo, tretji so se odločili za bolj tradicionalne metode – tiskanje gradiv. Na podlagi dosedanjih analiz bodo predstavljene nekatere značilnosti izobraževanja odraslih v času epidemije ter smernice in možne rešitve za nadaljnji razvoj.

 • 13:45

  Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v novi normalnosti – praktični primer

  Romana Vodenik Markelj, Domel
  Prikaži več

  V skupini Domel se trudimo z izobraževanji in usposabljanji zagotavljati čim večjo podporo našim zaposlenim za izvajanje delovnih nalog in procesov. Z vsakoletnim planiranjem izobraževanj in usposabljanj želimo zajeti čim več potreb po obnovitvi ali novem znanju, zato planiramo tako strokovna izobraževanja kot tudi izobraževanja za mehke veščine.
  Do koronakrize smo večino izobraževanj in usposabljanj izvajali klasično – v živo, zaradi omejitev pa smo izobraževanja in usposabljanja uspešno prenesli v digitalni svet. V pomoč nam je bila naša strateška usmerjenost v digitalizacijo, uporaba digitalne platforma z e- tečaji ter možnosti uporabe video konferenčnih klicev.

 • 14:15

  Zaključek konference – Kaj bomo odnesli s seboj

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Moderator prireditve

Peter Ribarič

Peter Ribarič je odgovorni urednik revije HR&M, direktor podjetja Planet GV in poslovni angel. Ribarič ima bogate izkušnje na področju izobraževanja, informatike, bančništva in financ ter medijev. Je soustanovitelj skladov tveganega kapitala Silicon Gardens in Silicon Gardens Fund II. Njegova strokovna področja so izobraževanje, mediji, kontroling in finance. Ribaričeva strast je organizacija in izvedba izobraževalnih poslovnih dogodkov, s katerimi se je prvič srečal že v času šolanja.