Prof. dr. Urban Kordeš

Predstojnik Centra za kognitivne znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Urban Kordeš je profesor kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani, kjer trenutno deluje kot vodja programa kognitivne znanosti. Diplomiral je iz matematične fizike in doktoriral iz filozofije kognitivne znanosti. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo poglobljene empirične fenomenološke raziskave, nevrofenomenologijo, kibernetiko drugega reda, kolaborativno ustvarjanje znanja ter epistemična in metodološka vprašanja v raziskavah netrivialnih sistemov. Urban meni, da bi urjenje veščine introspekcije in kasnejšega prvoosebnega poročanja moralo postati eno bistvenih raziskovalnih orodij kognitivne znanosti. Vodi raziskovalno skupino z vzdevkom »Observatorij«, katere cilj je sistematična praksa in kritično preučevanje refleksije.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.