Andrej Božič

BB Consulting, predsednik Združenja Manager

Andrej Božič verjame v moč proaktivnosti. Osredotoča se na rešitve, ki vodijo do zastavljenega cilja in v procesu skozi dialog išče vrednost za vse deležnike. Je predsednik Združenja manager in partner v svetovalnem podjetju BB Consulting, kjer skrbi za pripravo strategij, razvoj novih poslovnih modelov in razvoj strateških partnerstev. Profesionalno kariero je začel kot vodja prodaje za 40 svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško. Kasneje je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start-up projekte v Sloveniji in tujini. Med drugim je saniral Tovarno papirja Goričane, opravljal funkcijo regionalnega managerja v globalnem podjetju ABB, prestrukturiral skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in izvedel uspešen preobrat nemškega podjetja Mondi Raubling GmbH (del skupine Mondi). Od leta 2010 do 2017 je vodil in preobrazil Steklarno Hrastnik po BB modelu preobrazbe. Je častni konzul Nove Zelandije v Sloveniji, častni predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice, član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predan mentor.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.