Prof. dr. Polona Domadenik Muren

redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in akademski vodja rednega mednarodnega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB)

Dr. Polona Domadenik Muren je redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in akademski vodja rednega mednarodnega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB). Po končanem doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani je leta 2009 kot Fulbightova štipendistka raziskovalno delovala na Universtiy of California v ZDA. Objavila je več prispevkov v uveljavljenih mednarodnih strokovnih revijah in več monografijah, redno sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah, svoje strokovno delo pa dopolnjuje s svetovalnim delom za podjetja, nosilce ekonomskih in socialnih politik in mednarodne institutcije (Svetovna banka, IMF, Evropska komisija) s področja korporativnega upravljanja, produktivnosti, spodbujanja inovativnosti in delovanja trga dela.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.