Prof. dr. Ana Krajnc

pionirka vseživljenjskega izobraževanja in prejemnica državnega reda za zasluge na področju izobraževanja odraslih.

Prof. dr. Ana Krajnc je zaslužna profesorica Univerze V Ljubljani in predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Njeno delo je oznamovano s prometejsko vlogo izobraževanja. Svoje življenje posveča raziskovanju in uvajanju inovativnih modelov izobraževanja odraslih. dr. Ana Krajnc je uveljavila nadragogiko kot akademsko disciplino in bila prva predavateljica andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Skupaj s sodelavciu je ustanovila prvo slovensko revijo za izobraževanje odraslih Andragoška spoznanja ter razvila Mednarodno Andragoško poletno šolo kot model skupnostnega učenja ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Dolga leta je sodelovala tudi v UNESCO-vi raziskovalni skupini za komparativno andragogiko.

Za svoje prometejsko delo na področju izobraževanja odraslih je bila leta 2019 sprejeta v Dvorano slavnih (International Adult and Continuing Education Hall of Fame) s sedežem na Univerzi v Oklahomi v ZDA. S tem priznanjem počastijo največje svetovne strokovnjake na področju izobraževanja odraslih. Istega leta je prejela tudi državno odlikovanje – red za zasluge Repulbike Slovenije za njen prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Četrtek – September 23. I 16:05

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.