Uroš Kozina

FranklinCovey Slovenija

Uroš Kozina, MBA, univ. dipl. biolog je vodja trenerjev pri FranklinCovey Adria. Poslovno pot je začel na področju prodaje v farmaciji. S predanim delom je osvojil najvišjo prodajno nagrado na korporativnem nivoju za najboljšega prodajnega vodjo na področju celotne Centralne in Vzhodne Evrope v konkurenci 20 držav. Po 12 letih delovanja na komercialnem področju je sledil svoji strasti po razvoju in navdihovanju ljudi pri aktivaciji svojega polnega potenciala ter se v letu 2017 pridružil podjetju Gustav-Käser kot trener veščin na področju vodenja, komunikacije in prodaje. Danes svoje trenersko delo in coaching nadgrajuje v mednarodnem podjetju FranklinCovey, ki ga je pomagal vzpostaviti tudi v Sloveniji. Uroš je navdušen mentor mladim diplomantom MBA programa in sodeluje pri njihovem razvoju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Alumni združenjem MBA študentov.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Četrtek – September 23. I 16:05

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.