Naročniške kotizacije veljajo za naročnike revije HRM, vezano na osebo.
Redna kotizacija vključuje naročnino na revijo HRM za leto dni.

Na dogodku se nam boste lahko pridružili v živo 22. in 23. septembra 2022 v Mind hotelu Slovenija v Portorožu, ponujamo pa vam tudi možnost, da dogodek spremljate prek spleta.

V kolikor želite dogodek spremljati zgolj prek spleta, ob prijavi v opombe vpišite VIRTUALNA KOTIZACIJA.

Prijava trenutno ni mogoča.

Prijava trenutno ni mogoča.

Ob prijavi za en dan vam priznamo 25% popust na aktualno kotizacijo.
Ob hkratni prijavi 3 ali več oseb iz istega podjetja vam na aktualne kotizacije priznamo dodaten 10% popust.
Če boste izkoristili skupinsko prijavo in nato eno ali več oseb odjavili, vam bomo popuste prilagodili glede na veljavno cenovno politiko.

Vsi zgoraj navedeni popusti se obračunajo ročno po oddani prijavi. Komentarje vpišite v opombe.
Za redne študente, ki so stari do vključno 26 let, je na voljo študentska kotizacija, ki znaša 90 EUR + DDV. Ob prijavi v opombe vpišite ŠTUDENT ter pošljite pisno dokazilo na mail prijave@planetgv.si.

Pogoji prijave in odjave

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma.
Ob plačilu ugodnejše kotizacije po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.
Za vse ostale prijave je odjava z dogodka brez stroškov, možna do 4 delovne dni pred dogodkom.
V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.
Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati.
Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov prijave@planetgv.si.