Alenka Fic Mikolič

DIREKTORICA KADROVSKE SLUŽBE IN SPLOŠNIH ZADEV, MIKROCOP

Ana Kolenc

MENTORICA ZA RAZVOJ OSEBNIH POTENCIALOV, LIGHT

Barbara Krajnc

KARIERNA IN PODJETNIŠKA MENTORICA, AURORA BOREALIS

David Mohar

DIREKTOR PODJETJA E-IZOBRAŽEVALNIH STORITEV SMART NARIS D.O.O.

dr. Danijela Brečko_730x730

IZVRŠNA DIREKTORICA INŠTITUTA SOFOS

Danijela Makovec Radovan_Konferenca Edutainment 2023

DOKTORICA ZNANOSTI IN DOCENTKA ZA POKLICNO PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI

Matjaž Gams_Edutainment 2023

VODJA ODSEKA ZA INTELIGENTNE SISTEME NA IJS

dr. Nataša Potočnik

DIREKTORICA ANDRAGOŠKEGA CENTRA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Tomaž Grušovnik

IZREDNI PROFESOR IN VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC, UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Velimir Srića_Edutainment 2023

AKADEMIK EVROPSKE AKADEMIJE

Elma Buljko_Edutainment 2023

VODJA ODDELKA LJUDJE IN ORGANIZACIJA, SIEMENS SLOVENIJA

Fikret Bašanović

SPECIALIST MANAGEMENTA V IZOBRAŽEVANJU, LEK D.D.

Gaber Marolt_EDU 2023

POSLOVNI TRENER IN PREDAVATELJ, LOGOS IZOBRAŽEVALNI CENTER

Katja Juhart

VODJA ODDELKA UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIM KAPITALOM, PWC D.O.O.

Lojze Bertoncelj

PARTNER V DRUŽBI CORPOHUB

mag. Simona Torkar Flajnik

VODJA IZOBRAŽEVANJA IN RAZVOJA KADROV, KRKA

Maja Rojšek

DIREKTORICA KADROVSKE SLUŽBE V SKUPINI MEDIS

Metka Demšar Goljevšček

STROKOVNA VODJA PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKIH IN TERAPEVTSKIH DEJAVNOSTI, NAZAJ NA KONJA

Mojca Belak

VODJA PODROČJA RAZVOJ KADROV IN IZOBRAŽEVANJ, AKRAPOVIČ D.D.

Mojca Čeprnjak_EDU 2023

SPECIALISTKA ZA PODROČJE MARKETINGA IN KOMUNIKACIJE, MARMOR HOTAVLJE

Mojca Kunšek

DIREKTORICA AJPES

Nataša Centa

SVETOVALKA POSLOVNIH PROCESOV, MIKROCOP

Tamara Kušar

KADROVSKA SLUŽBA, MIKROCOP

Tatjana Kolenc

AMBASADORKA MENTORSTVA IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, SRČNO MENTORSTVO

Tomaž Žirovnik

DIREKTOR OBMOČNE SLUŽBE III ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE

Urška Rožanc in Anja Zabukovec

SPECIALISTKI ZA IZOBRAŽEVANJE, STYRIA