Kaj je EDUTAINMENT in komu je namenjen?

Edutainment je tradicionalna ustvarjalno izobraževalna konferenca, kjer so predstavljeni trendi na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih skozi konkretne izkušnje različnih organizacij. Programske vsebine celovito pokrivajo področje izobraževalnega managementa, organizacijskega učenja in upravljanja znanja. Področje izobraževalnega managementa zajema ugotavljanje potreb, načrtovanje, izvedbo, vrednotenje izobraževanj ter vodenje in upravljanje samega izobraževalnega procesa. Organizacijsko učenje in upravljanje znanja pokrivata proces zajemanja, razvoja, izmenjave in učinkovite uporabe organizacijskega znanja.

Cilj konference je, da bi udeleženci iz drugega zornega kota kot do sedaj pogledali na proces izobraževanja, upravljanje znanja in organizacijskega učenja ter izobraževalne potrebe v prihodnosti.

Vsi tisti, ki v podjetju skrbite za razvoj in izobraževanje kadrov nosite veliko odgovornost do podjetja, vodij in sodelavcev. Odgovornost, da zagotovite kvalitetno in primerno izobraževanje s pozitivnimi in merljivimi učinki.

Konferenca je namenjena izobraževalnim in vsem drugim managerjem ter ostalim poklicnim strokovnjakom, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za izobraževanje, organizacijsko učenje in razvoj zaposlenih. Vsem, ki verjamete, da sta izobraževanje, organizacijsko učenje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji rasti, obstojnosti in dolgoročnemu zdravju organizacije.

Kaj pridobite z udeležbo?

Vlaganje v razvoj zaposlenih je vaša konkurenčna prednost!

Glavne trende v industriji izobraževanj na enem mestu, s katerimi boste samozavestno vstopili v prihodnji dan.

Možnost za razpravo in izmenjavanje izkušenj na področju učenja.

Priložnost za povezovanje z ljudmi v izobraževalni panogi.

Nove uvide in ideje s katerimi boste okrepili svoje znanje.

Zabavo in sprostitev

Dva dni  vsebine obarvane z zabavo v družbi svojih poklicnih kolegov.

Izberite si svojo kotizacijo zdaj

Naj učenje za spremembe postane tudi vaša stalnica!

Rezervirajte si sedež na EDUTAINMENT dogodku.