Nataša Jelovčan

Vodja službe za razvoj in selekcijo Mercator

Nataša Jelovčan je vodja službe za razvoj in selekcijo v Mercatorju, kjer vodi ekipo 17 sodelavk. Na leto organizirajo preko 1.000 izobraževanj za celotno podjetje, izvajajo pa tudi vse razvojne projekte (interni coaching, nasledstva, Poslovno akademijo za mlade, merjenje 360 stopinj, oblikovanje kompetenčnih modelov). Vodila je tudi projekt uvedbe Intraneta in razvoja e-učilnice. Ima certifikat za SDI trenerja, NLP diplomo ter certifikat za internega coacha.

Prave junake spoznamo v težkih situacijah

Četrtek – september 24. | 09:45

Kaj je tisto, kar zaposlenim omogoča, da znajo v težkih situacijah reagirati pravilno? So to njihove izkušnje in znanje? Katere kompetence so ključne v takih situacija? Koliko se lahko zanašamo na ustaljene vzorce delovanja, poslovne sisteme in tehnologije, ki so nam v preteklosti pomagali? Ali v težkih situacijah res spoznamo kdo so pravi junaki? Junaki na katere smo ponosni, saj nam pokažejo, da skupaj zmoremo več, da smo skupaj močnejši ter, da je še tako težka situacija rešljiva, če stopimo skupaj.

Nataša Jelovčan bo na primerih največjega trgovca pokazala, česa in kako se lahko naučimo pa tudi, kaj je tisto, kar kot ljudje preprosto že imamo, a ni nujno, da tudi znamo tudi uporabiti, ko je to potrebno.