Mojca Kokalj

Regionalna HR direktorica v Danfossu za Vzhodno Evropo

Mojca Kokalj v podjetju Danfoss vodi HR v vzhodno evropski regiji, kamor poleg Danfoss Trate v Sloveniji spadajo še Danfossove enote v 9 državah. Trata je s svojo kulturo in zavzetimi zaposlenimi odlično izhodišče za vpeljavo novosti, tako v razvoju rešitev daljinskega ogrevanja in učinkoviti rabi energije kot tudi v izboljšavi učinkovitosti proizvodnje preko inštrumentov pametne tovarne in pri delu z ljudmi v smislu učenja preko dela (learning by doing), nenehne rasti in kreativnosti. Po izobrazbi magistra ekonomije, delo s številkami in (HR) sistemi pa prepleta z aktualnimi pristopi k vodenju, sodelovanju, rasti, vpeljavi sprememb in agilnosti. Zagovarja humor v poslovnem svetu in spodbuja plemenitenje obstoječih delovnih mest. Verjame v pravo energijo, v ambicioznost vsakega posameznika in v nujnost vseživljenjskega učenja. Ob hitrih spremembah v svetu in tehnologiji so nam nova znanja in razvoj naših sposobnosti skoraj podarjeni, potrebno je le nekaj radovednosti, odprtosti, truda in sprejemanja.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.