dr. Danijela Brečko

Izvršna direktorica Inštituta Sofos

Dr. Danijela Brečko je izvršna direktorica Inštituta SOFOS, po duši je raziskovalka, ki znanstveno preučuje fenomen osebne in organizacijske energije. Rada prodira v globine učenja in za vseživljenjsko izobraževanja navdihuje mlajše generacije doma in po svetu. Razvila je program energijskega coachinga, kjer pomaga ljudem doma in v tujini (Hrvaška, Grčija, Portugalska, Češka, Ciper, Turčija…) negovati vire osebne in organizacijske energije. Njen ustvarjalni opus obsega 9 samostojnih knjižnih del ter preko 300 člankov. Njen življenjski slogan je Povežimo talente in strasti! Je mednarodno akreditirana coachinja in mentorica z nazivom EIA – EMCC senior practitioner coach/mentor. Od leta 2022 je nosilka častne funkcije Ambasadorka znanja.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.