Metka Demšar Goljevšček

Strokovna vodja pedagoško-andragoških in terapevtskih dejavnosti, Nazaj na konja

Metka Demšar je pedagoginja in sociologinja kulture, ki je svoje strokovne kompetence uspešno povezala z ljubeznijo do konj in ustvarjanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje v naravi. Že v času študija je sodelovala pri ustanovitvi nevladne organizacije Nazaj na konja, kjer se je redno zaposlila kot strokovni vodja pedagoško-andragoških in terapevtskih dejavnosti. Posvetila se je razvoju izobraževalnega sistema na področju intervenc s pomočjo konja, kjer predava in koordinira izobraževalne programe za strokovne kadre. Je tudi koordinatorka centra za družine Objem, ki prav tako deluje v okviru zavoda Nazaj na konja. Sodelovala je pri mnogih nacionalnih in mednarodnih projektih in konferencah, največ svojega časa pa namenja neposrednemu delu z ljudmi.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.