Medeja Lončar

Direktorica družbe Siemens d.o.o. Slovenija

Medeja Lončar je direktorica družbe Siemens d.o.o. v Sloveniji (od leta 2007) in predsednica uprave Siemens d.d. na Hrvaškem (od leta 2018) ter direktorica Siemens d.o.o. v Srbiji (od leta 2021). Njena glavna usmeritev je področje strateškega razvoja, prodaje in marketinga, veliko izkušenj pa ima tudi z upravljanjem sprememb v organizacijah. Kot vabljena gostja redno nastopa na različnih dogodkih s področja digitalizacije, delovanja žensk v upravah gospodarskih družb, poslovne etike in upravljanja regionalnih družb mednarodnih korporacij. Je tudi članica nadzornega sveta Slovensko-nemške gospodarske zbornice, podpredsednica upravnega odbora Nemško-srbske gospodarske zbornice, članica upravnega odbora Združenja Manager ter članica upravnega odbora ZIT pri GZS.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.