Mag. Zvonka Pangerc Pahernik

Predstavnica Andragoškega centra Slovenije

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik na Andragoškem centru Slovenije (ACS) deluje kot vodja promocijske in informacijske dejavnosti, namenjene spodbujanju kulture vseživljenjskosti učenja v Sloveniji. Je nacionalna koordinatorica največje promocijske kampanje na področju izobraževanja – Tednov vseživljenjskega učenja (TVU). Koordinira tudi uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji in tako prispeva k uveljavljanju te strategije v naši državi. Pri tem sodeluje z Evropsko komisijo in državami članicami EU. Pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu EU je v letu 2021 sodelovala pri oblikovanju novega EPUO za obdobje 2022–2030 ter pri tem zagovarjala poglede stroke in prakse. Zanimajo jo prodorni prijemi za ozaveščanje vseh generacij, s poudarkom na izobraževalno izključenih, o pomenu učenja za vsa okolja našega bivanja in delovanja. Zavzema se za povezovanje in sodelovanje deležnikov. Pri svojem delu, posebne omembe vredni so forumi EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, slednje povezuje z drugimi sektorji in aktualnimi prehodi. Verjame, da bo le tako učenje in izobraževanje (odraslih) odigralo vlogo ene od gonilnih sil pri sooblikovanju družbeno-ekonomskih trendov in uspešnemu odzivanju nanje.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.