mag. Simona Torkar Flajnik

Vodja izobraževanja in razvoja kadrov, Krka

Simona Torkar Flajnik je dolgoletna vodja izobraževanja in razvoja kadrov v podjetju Krka.

Po izobrazbi je magistra psiholoških znanosti in ima 24 let izkušenj na področju iskanja in izbora kadrov, izobraževanja, kariernega svetovanja in razvoja zaposlenih.

V Krki je odgovorna za področje upravljanja s talenti ter za izobraževanje in razvoj vseh zaposlenih v skupini Krka, ki šteje preko 12.000 ljudi v več kot 45 državah po svetu.

Podjetje Krka je večkratni dobitnik nagrade TOP10 Izobraževalni management oz. TOP investitor v izobraževanje ter večkratni dobitnih nagrade najuglednejši delodajalec.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.