mag. Mateja Tišler

Ljubljanske Mlekarne d.o.o.

Mag. Mateja Tišler je zaposlena na kadrovskem področju že od leta 2002. Diplomirala in magistrirala je iz psihologije, leta 2017 pa je opravila še MBA študij na Cotrugli Business School. Leta 2017 je prevzela vodenje HR službe v Ljubljanskih mlekarnah. Ljubljanske mlekarne pokrivajo celotno verigo – od proizvodnje, do prodaje, kar daje vlogi kadrovske službe posebno dinamiko. Delo s kadri tako obsega veliko različnih ciljnih skupin zaposlenih – proizvodni in skladiščni delavci, IT oddelek, vodje, marketing, finance, laboratorij,… Prioritete so tako razdeljene glede na potrebe podjetja  – na eni strani med zagotavljanjem kadra za sezono, uravnoteženega plačnega sistema, kontrola stroškov, do dolgoročnega dela s talenti, nasledstvi, različna izobraževanja. Prav ta dinamika strokovnosti in preprost ter spoštljiv pristop do vseh zaposlenih je nekaj, kar udejanja v vsakodnevnem delu preko odprte in transparentne komunikacije.

Digitalni svet je tu. Kaj pa nivo digitalnih kompetenc pri zaposlenih?

Četrtek – september 24. | 10:15

Vsi se zavedamo, da sta uporaba sodobnih digitalnih orodij in učinkovitost pri delu močno povezana. Raziskave celo kažejo, da imajo zaposleni v podjetjih načeloma na voljo dovolj raznolike programske opreme, zatakne se pri znanju in uporabi le-te, saj zaposlenim nemalokrat primanjkuje določenih digitalnih kompetenc.

V Ljubljanskih mlekarnah smo se odločili, da se izziva lotimo celostno. V ta namen smo si zastavili cilj, kako vpeljati sistematičen način razvoja kadrov v več smereh, eno ključnih področij so tudi digitalne kompetence, ki morajo biti usklajene s strategijo podjetja in aktualnimi tehnologijami. Izjemno pomembno je bilo, da se tega lotimo učinkovito, saj je nenazadnje cilj višje razvitih digitalnih kompetenc, večja učinkovitost in s tem produktivnost zaposlenih.

Seveda je pri digitalni transformaciji, ki jo ustrezne digitalne kompetence podpirajo, ključna tudi podpora vodstva. Na predavanju boste izvedeli, kako smo se lotili samega projekta ter kaj so bili največji izzivi.