Mag. Marjan Bradeško

NIL, Skupina Conscia

Mag. Marjan Bradeško že vse življenje z veseljem predaja svoje znanje in izkušnje na druge. Po izobrazbi je magister računalništva, po duši človek, ki se vedno uči in se zaveda, da se mora znanje širiti in plemenititi. Že na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo je kot asistent pomagal mladim. Kasneje je kot inštruktor v podjetju NIL predaval po vsem svetu, sodeloval pri pripravi inštruktorjev, uvajal novo zaposlene in v številnih programih pomagal izboljšati njihove veščine. Razvijal je vsebine tečajev, daljše obdobje pa tudi prodajal tovrstne storitve na zahtevnih svetovnih trgih, predvsem ameriškem. Vse svoje izkušnje iz izobraževanja in upravljanja znanja je zadnja leta strnil v delovanje kompetenčnega centra, ki ga vodi na ravni skupine Conscia (Conscia Center of Excellence), v kateri je tudi podjetje NIL. Mag. Marjan Bradeško rad predava in piše. Je avtor dveh poslovnih knjig – o javnem nastopanju in prodaji, napisal pa je tudi dve knjigi o poteh po Sloveniji. Redno objavlja članke o učenju in voditeljstvu na družbenih omrežjih in v strokovnih revijah, o tem predava na konferencah, veliko pa piše tudi o gorah in potovanjih. Zaveda se pomena dobrih in zanesljivih vsebin, ki so v neprecenljivo pomoč vsem, ki želijo izvedeti več.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.