Maja Rojšek

direktorica kadrovske službe v skupini Medis

Maja Rojšek je direktorica kadrovske službe v skupini Medis (Medis Group). Medis je vodilno podjetje za celovito trženje inovativnih zdravil na recept, bolnišničnih zdravil in zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v regiji srednje in vzhodne Evrope. Kadrovska služba centralizirano izvaja kadrovske storitve za 18 držav, kjer je Medis prisoten. Pri tem si prizadevajo, da so dober svetovalec in strateški partner vsem službam, sektorjem in lokalnim podružnicam ter da učinkovito podpirajo skoraj 400 sodelavcev, ki so zaposleni v skupini Medis.
Kadrovska ekipa je odgovorna za optimizacijo in digitalizacijo kadrovskih procesov ter za skladnost kadrovskih aktivnosti z aktualnimi lokalnimi zakonodajami. Je krovni nosilec razvoja in izobraževanja zaposlenih, razvoja talentov in naslednikov za ključna delovna mesta, spremljanja potenciala in kompetenc zaposlenih, ocenjevanja delovne uspešnosti in s tem povezanega nagrajevanja.
Skrbijo za promocijo in znamčenje Medisa kot dobrega in odgovornega delodajalca, kar vključuje tudi sodelovanje z izbranimi fakultetami in študentskimi organizacijami.
Zelo pomembna vloga kadrovske službe je tudi hiter in učinkovit izbor kakovostnih novih kadrov ter za njihovo uvajanje v Medisovo kulturo in okolje. Cilj je ustvariti stimulativno in varno delovno okolje, kjer se zaposleni razvijajo in dobro počutijo, kar v Medisu redno merijo z razgovori s sodelavci ter vsakoletno anketo o zadovoljstvu in zavzetosti.

Upravljanje znanja v prepletu izobraževalne in kadrovske funkcije

Dolgoročno so in bodo uspešna le tista podjetja, ki razumejo, da sta njihov razvoj in rast neločljivo povezana z rastjo njihovih zaposlenih! Ključno vlogo v tem procesu igra kadrovska funkcija, ki mora zagotoviti most med poslovno strategijo in razvojem slehernega zaposlenega ter izobraževalna funkcija, ki mora ta proces vsebinsko podpreti.
Če želimo zagotoviti, da imajo zaposleni možnost razviti svoj polni potencial, je edina pot do tja, da podjetje neprestano in kontinuirano vlaga sredstva in energijo v razvoj zaposlenih, da omogoči, da ima vsak zaposleni možnost oblikovanja svojega načrta razvoja v okviru kadrovskih procesov in tudi zagotoviti ustrezne vsebine, ki so pomembne tako z vidika strateškega poslovnega fokusa kot tudi z vidika osebnih interesov zaposlenih.
Predavateljica bo predstavila, kako se v podjetju NIL d.o.o., prepletata kadrovska in izobraževalna funkcija. Kako podpirata poslovno strategijo preko podpore zaposlenim. Kako so to zagotovili na nivoju podjetja, kot tudi na nivoju skupine. Dotaknila se bo tudi metod, ki so jih identificirali kot učinkovite.