Mag. Jasmina Mirčeva

Andragoški center Slovenije

Jasmina Mirčeva je diplomirala iz sociologije in magistrirala s področja socialnega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede. Izpopolnjevala se je na Univerzi Britanske Kolumbije (Vancouver, Kanada). Od leta 1994 je raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije. Njena temeljna raziskovalna področja so: pismenost, participacija, usposabljanje učiteljev v programih formalnega izobraževanja, izobraževanje ranljivih skupin, izobraževanje in trg dela ter sistemska ureditev izobraževanja odraslih. Sodeluje v in vodi nacionalne in mednarodne projekte. Je koordinatorica poročil CONFINTEA (UNESCO) za Slovenijo. Od leta 2013 – vodi raziskovalno skupino projekta PIAAC Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih.

Izobraževanje odraslih med in po Covidu!

Petek – September 24. I 13:15

Pandemija Korona-virus je močno prizadela vso Evropo in številne regije po svetu. Prizadela je tudi Slovenijo. Vsakodnevno življenje milijonov ljudi se je korenito spremenilo in mnogi so zaskrbljeni zaradi svojega zdravja, ohranitve delovnih mest, zaposlene skrbi uresničevanje načrtovanih nalog. Med najbolj prizadetimi področji je izobraževalni sistem. Politika se je relativno hitro odzvala na potrebe po izobraževanju otrok in mladine, a žal to ni bilo tako pri izobraževanju odraslih. Izvajalci so se morali sami znajti glede organiziranja izobraževalnega procesa. Večina se je odločila za izobraževanje na daljavo, drugi so prekinili s svojo izobraževalno dejavnostjo, tretji so se odločili za bolj tradicionalne metode – tiskanje gradiv. Na podlagi dosedanjih analiz bodo predstavljene nekatere značilnosti izobraževanja odraslih v času epidemije ter smernice in možne rešitve za nadaljnji razvoj.