dr. Rok Stritar

podjetnik in mentor

Dr. Rok Stritar je svojo kariero začel v pedagoško/akademskih vodah na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Kmalu ga je odneslo v podjetniške vode, kjer danes razvija podjetje Kibubo z 20 trgovinami in s preko 120 sodelavci. Poleg tega še vedno vodi številne delavnice in predmete na področjih inovativnosti, vodenja in podjetništva ter deluje na številnih svetovalnih projektih za večje organizacije in podjetja. Je tudi mentor start-up podjetjem. Je avtor ali soavtor več znanstvenih člankov in priročnikov kot so: Action-based learning for millennials: using design thinking to improve entrepreneurship education, Entrepreneurial opportunity identification: the case of Skype technology, Osnove podjetništva: priročnik za pripravo poslovnega načrta.

Model analiziranja izobraževalnih potreb v prerezu strateških ciljev organizacije

Četrtek – September 23. I 11:50

Posamezniki v organizacijah želijo biti uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. K temu največ prispevajo prav usposobljeni in izobraženi zaposleni.
V času hitrih sprememb je pomembno, da znamo kadrovski strokovnjaki predvideti kakšna znanja, veščine in spretnosti bodo zaposleni potrebovali, da bodo uspešno opravljali svoje delo in s tem prispevali k uspešnosti podjetja. V družbi ELES, d.o.o smo opredelili strateške cilje družbe za katere vzpostavljamo kadrovske strategije, ki nam služijo kot usmerjevalec pri ugotavljanju izobraževalnih potreb. S pomočjo različnih metod sistematično zbiramo informacije o tem kako lahko izobraževanje prispeva k doseganju ciljev družbe, izboljšanju medsebojnih odnosov in posledično večjemu zadovoljstvu zaposlenih. V fazi odločanja o prioritetah pri izobraževanju so nam pomembne tako potrebe povezane s proučevanjem okolja, v katerem družba deluje, kot tudi posameznikove želje, interesi. Pred sprejetjem končnega dogovora o izobraževalnih potrebah upoštevamo tudi omejitve kot so čas namenjen izobraževanju in finančna sredstva.