Kim Turk Mehes

Vodja za področje trajnostni razvoj in podnebne spremembe, Deloitte

Kim Turk Mehes je višja menedžerka v Deloitte svetovanje, kjer vodi področje Trajnostni razvoj in podnebne spremembe in svetuje podjetjem in širšemu javnem sektorju na področju trajnostne poslovne transformacije, pa tudi oblikovanju strategij in akcijskih načrtov na področju zelenega in pravičnega prehoda. Izkušnje in znanja je Kim pridobivala na vidnejših delovnih mestih v javnem in zasebnem sektorju. V EIT Climate-KIC je vodila strateški program za prehod Slovenije na krožno gospodarstvo. Na InnoRenew CoE je delala kot svetovalka na področju politik zelenega prehoda ter aktivnosti za spodbujanje raznolikosti in vključevanja v raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Svojo kariero je začela na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer se je posvečala tudi tematiki vključevanja v transnacionalnih raziskovalno-razvojnih projektih. Kim verjame, da je zeleni prehod tesno povezan z razvojem zelenih znanj in veščin, saj je človeški kapital tisti, ki bo omogočal in poganjal trajnostni razvoj. O tem tudi predava in piše.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.