Neža Močnik

Univerzitetna diplomirana arhitektka

Neža Močnik, univerzitetna diplomirana arhitektka, zaposlena v podjetju VELUX Slovenija. Njeno delo obsega prenos znanja različnim strokovnim skupinam o vplivu naravne svetlobe in svežega zraka na zdravje in počutje uporabnikov stavb ter strokovno sodelovanje pri nadgradnji regulative s tega področja. Zavedanj in širjenje znanja o dnevni svetlobi in svežem zraku je vsebina sodelovanja na mednarodnih dogodkih in organizaciji strokovnih posvetov. V letu 2019 je kot članica tehničnega odbora Steklo, svetloba in razsvetljevana na SIST-u dala pobudo in aktivno sodelovala pri prevodu standarda Dnevna svetloba v stavbah EN 17037, ki bo osnova za definicijo kakovosti dnevne svetlobe v prihodnje.

Vpliv fizičnega prostora na sposobnost pomnjenja, učenja in dela

Četrtek – september 24. | 14:40

Vpliv okolja na človeka je velik in vsak dan znova se pojavijo raziskave, ki to dokazujejo. Ali ste vedeli, da se učne sposobnosti povečajo za 15% v kolikor je prostor ustrezno osvetljen z naravno svetlobo? Kdaj ste nazadnje izmerili prisotnost CO2 v pisarni? Verjetno bo večna rekla: »S čim sploh izmeriti?« Na ta in še veliko drugih vprašanj, v zvezi z vplivom svetlobe in zraka na produktivnost, učenje ter koncentracijo, vam bo odgovorila na predavanju, obenem pa ponudila tudi nekaj praktičnih nasvetov za takojšnje izboljšanje fizičnega prostora.