Katja Krančič

vodja pravno-kadrovske službe, MEDICOP d.o.o.

Katja Krančič je diplomirana pravnica in izredna študentka magistrskega programa Management in poslovno pravo na Fakulteti za management in poslovno pravo v Ljubljani. Medicop ekipi se je pridružila leta 2019 in je letos prevzela vodenje pravno – kadrovske službe. Rada dela z ljudmi, s katerimi je obkrožena. V posebno zadovoljstvo ji je, ko vidi, da so ljudje okoli nje zadovoljni, nasmejani in srečni. Je pozitivna oseba in verjame, da se dobro z dobrim vrača.

Je skrbnica visokih kadrovskih standardov. V podjetju Medicop je pomemben vsak posameznik, še posebej pa cenijo tiste s podjetniško žilico, ki lahko z veseljem in inovativnostjo prispevajo k razvoju podjetja. Osnova njihove kadrovske politike je oblikovanje okolja, ki spodbuja talent in stalen razvoj osebnih kompetenc. Verjamejo v kreativno klimo v kateri se razvijajo ideje in se inovativno mišljenje nagrajuje. Zato natančno načrtujejo širitve kadrov ter tudi osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih.

Verjame, da je razvoj ljudi ključni pogoj za uresničevanje drznih vizij, kamor vizija Medicop sigurno spada – ustvarjanje izjemnih rešitev na področju medicinske opreme in specializiranih vozil, ki rešujejo življenja.

Medicop 200% – praksa usposabljanja vodij

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.