Katja Juhart

Vodja oddelka upravljanja s človeškim kapitalom, PwC d.o.o.

Katja Juhart je zaposlena kot Senior Manager – Vodja oddelka upravljanja s človeškim kapitalom v družbi PwC d.o.o. Tekom dolgoletne kariere na kadrovskem področju je pridobila obsežno znanje in izkušnje na različnih kadrovskih področjih, ki vključujejo pregled in ocenjevanje kadrovskih postopkov in kadrovske dokumentacije z vidika skladnosti z zakonodajo, svetovanje na področju kadrovskih procesov in politik, upravljanja s talenti in procesov ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih. Prav tako je odgovorna za rekruting izkušenega kadra na področju Jugovzhodne Evrope.
Njene izkušnje vključujejo tudi skrbne preglede povezane s kadrovskim področjem v primeru prevzemov in združitev družb, svetovanje strankam na področju prestrukturiranja zaposlenih in v postopkih povezanih s presežnimi delavci ter druge organizacijske aktivnosti, vključno z oceno tveganja za potencialne sodne primere in odškodninske zahtevke.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% – Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.