Janja Urankar Berčon,

Plastika Skaza

Janja Urankar Berčon je univerzitetna diplomirana sociologinja kadrovsko menedžerske smeri z dolgoletnimi kadrovskimi in vodstvenimi izkušnjami v gospodarstvu in javni upravi. V Skazi je pred dvema letoma in pol kot kadrovska specialistka prevzela področje izobraževanja, kjer je načrtovala program pridobivanja novih znanj in kompetenc glede na potrebe posameznega kadrovskega profila. Danes vodi službo za odnose z internimi in eksternimi javnostmi in v tesnem sodelovanju s kadrovskim oddelkom razvija korporativno kulturo, s poudarkom na agilnem pristopu vodenja in mehkih veščinah. Na področju slednjega se zadnje leto dodatno izobražuje s pomočjo različnih coachev, za katere pravi, da bi jih morali imeti vsi, od direktorjev naprej.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.