Spoznajte letošnje prejemnike certifikata TOP investitor v izobraževanje!

V četrtek, 23. 11. 2023, smo v okviru konference Edutainment v Lipici podelili certifikate TOP investitor v izobraževanje. Certifikate so prejeli:

- Generali zavarovalnica d.d.
- Lek farmacevtska družba d.d.
- Plastika Skaza d.o.o.
- Skupina Krka
- Spar Slovenija d.o.o.
- Telekom Slovenije d.d.
- Zavarovalnica Triglav d.d.
- VDC Polž Maribor
- Zavarovalnica Sava d.d.
- Mikrocop d.o.o.

Vsem prejemnikom iskrene čestitke!

Sistematičnost vlaganja v izobraževanje in usposabljanje smo ugotavljali s pomočjo vprašalnika, kjer zbiramo podatke v skladu z metodologijo EUROSTAT-a (primerljivost z državami Evropske unije) in SI-STAT-a (obdobno poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije). To pomeni, da na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih že zbirate in spremljate te podatke in da le-ti ne predstavljajo poslovne skrivnosti.

Poslanstvo certifikata je krepiti ključne kazalnike uspešnosti izobraževalne funkcije ter večja profesionalizacija učenja in razvoja. S sodelovanjem na razpisu tako prispevate vaš kamenček v mozaik družbeno odgovornega ravnanja organizacije in spodbujate razvoj zaposlenih.

Prijavitelji, ki bodo nadpovprečno odstopali po obsegu vlaganj v izobraževanje zaposlenih, bodo upravičeni do prejema certifikata »TOP investitor v izobraževanje«. Podjetja, ki bodo še posebej izstopala, pa bomo povabili, da svoje prakse predstavijo v okviru programa konference.

Prijavite se na razpis za certifikat TOP investitor v izobraževanje!

K sodelovanju vabimo podjetja in organizacije, ki sistematično vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

Sistematičnost vlaganja v izobraževanje in usposabljanje ugotavljamo s pomočjo vprašalnika, kjer zbiramo podatke v skladu z metodologijo EUROSTAT-a (primerljivost z državami Evropske unije) in SI-STAT-a (obdobno poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije). To pomeni, da na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih že zbirate in spremljate te podatke in da le-ti ne predstavljajo poslovne skrivnosti.

Poslanstvo certifikata je krepiti ključne kazalnike uspešnosti izobraževalne funkcije ter večja profesionalizacija učenja in razvoja. S sodelovanjem na razpisu tako prispevate vaš kamenček v mozaik družbeno odgovornega ravnanja organizacije in spodbujate razvoj zaposlenih.

Prijavitelji, ki bodo nadpovprečno odstopali po obsegu vlaganj v izobraževanje zaposlenih, bodo upravičeni do prejema certifikata »TOP investitor v izobraževanje«. Podjetja, ki bodo še posebej izstopala, pa bomo povabili, da svoje prakse predstavijo v okviru programa konference.

Postopek certificiranja je brezplačen, pogoj za formalno pridobitev in javno uporabo certifikata pa je nakup kotizacije in udeležba na konferenci Edutainment, kjer bo 23. 11. potekala tudi svečana podelitev certifikatov.

Kriterij

Certifikate Top investitor v izobraževanje dobijo podjetja, ki odstopajo od nacionalnega povprečja navzgor pri najmanj dveh kriterijih od skupaj 3 kriterijev izbora.

Rok prijave: 25. oktober 2023