Ilijana Šuligoj Javornik

Direktorica kadrovskega področja, RLS

Ilijana Šuligoj Javornik se je pridružila ekipi RLS januarja 2006. Takrat je bilo to majhno podjetje z dobrimi dvajsetimi zaposlenimi. Bila je dvaindvajseta zaposlena. Danes jih je 10x več. Od leta 2011 vodi kadrovsko področje v podjetju, od leta 2018 pa je direktorica kadrovskega področja. Od leta 2011 je član ožjega kolegija.
Študirala je andragogiko in sociologijo. Ob delu je na bolj in manj formalne načine pridobivala znanja s področja managementa, vodenja, coachinga, pridobila pa je tudi licenco Profiles advance user (za izvedbo in interpretacijo kadrovskih testiranj), certifikat NLP (je v procesu pridobivanja certifikata Master coach in Trener). Skratka ves čas išče nova znanja, ki jo dodatno podpirajo pri njenem delu. Takšna kultura nenehnega raziskovanja, učenja in rasti prevladuje in se spodbuja v podjetju RLS.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.