dr. Matjaž Gams

Vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS

Maja Rojšek

direktorica kadrovske službe v skupini Medis

Tamara Kušar

kadrovska služba, Mikrocop

Alenka Fic Mikolič

direktorica kadrovske službe in splošnih zadev, Mikrocop

dr. Tomaž Grušovnik

Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec, Univerza na Primorskem

Katja Juhart

Vodja oddelka upravljanja s človeškim kapitalom, PwC d.o.o.

Metka Demšar Goljevšček

Strokovna vodja pedagoško-andragoških in terapevtskih dejavnosti, Nazaj na konja

Fikret Bašanović

Specialist managementa v izobraževanju, Lek d.d.

dr. Danijela Makovec Radovan

Doktorica znanosti in docentka za poklicno pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Kim Turk Mehes

Vodja za področje trajnostni razvoj in podnebne spremembe, Deloitte

dr. Nataša Potočnik

Direktorica Andragoškega centra Republike Slovenije

Elma Buljko

Vodja oddelka Ljudje in organizacija, Siemens Slovenija

Medeja Lončar

Direktorica družbe Siemens d.o.o. Slovenija

Tomaž Žirovnik

Direktor območne službe III Zavoda za zaposlovanje

dr. Velimir Srića

Akademik Evropske akademije

Več govorcev razkrijemo kmalu!