dr. Matjaž Gams

Vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS

Maja Rojšek

direktorica kadrovske službe v skupini Medis

Tamara Kušar

kadrovska služba, Mikrocop

Alenka Fic Mikolič

direktorica kadrovske službe in splošnih zadev, Mikrocop

dr. Tomaž Grušovnik

Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec, Univerza na Primorskem

Katja Juhart

Vodja oddelka upravljanja s človeškim kapitalom, PwC d.o.o.

Metka Demšar Goljevšček

Strokovna vodja pedagoško-andragoških in terapevtskih dejavnosti, Nazaj na konja

Fikret Bašanović

Specialist managementa v izobraževanju, Lek d.d.

dr. Danijela Makovec Radovan

Doktorica znanosti in docentka za poklicno pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Kim Turk Mehes

Vodja za področje trajnostni razvoj in podnebne spremembe, Deloitte

dr. Nataša Potočnik

Direktorica Andragoškega centra Republike Slovenije

Elma Buljko

Vodja oddelka Ljudje in organizacija, Siemens Slovenija

Tomaž Žirovnik

Direktor območne službe III Zavoda za zaposlovanje

dr. Velimir Srića

Akademik Evropske akademije

Mojca Belak

Vodja področja Razvoj kadrov in izobraževanj, Akrapovič d.d.

dr. Danijela Brečko

Izvršna direktorica Inštituta Sofos

Lojze Bertoncelj

Partner v družbi CorpoHub

Gaber Marolt

Poslovni trener in predavatelj, Logos izobraževalni center

Tatjana Kolenc

Ambasadorka mentorstva in vseživljenjskega učenja, Srčno mentorstvo

Barbara Krajnc

Karierna in podjetniška mentorica, Aurora Borealis

Nataša Centa

Svetovalka poslovnih procesov, Mikrocop

Ana Kolenc

Mentorica za razvoj osebnih potencialov, Light

Mojca Čerpnjak

Specialistka za področje marketinga in komunikacije, Marmor Hotavlje

Mojca Kunšek

Direktorica AJPES

Urška Rožanc in Anja Zabukovec

Specialistki za izobraževanje, Styria

mag. Simona Torkar Flajnik

Vodja izobraževanja in razvoja kadrov, Krka

David Mohar

 Direktor podjetja e-izobraževalnih storitev Smart NARIS d.o.o.

Več govorcev razkrijemo kmalu!