Mag. Violeta Bulc

 Ekocivilizacija

Andraž Banfi

vodja projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Dr. Tanja Možina

Andragoški center Slovenije

mag. Dušan Krajnik

ELES, d.o.o.

Breda Gruden

univerzitetna diplomirana sociologinja

Prof. dr. Ana Krajnc

pionirka vseživljenjskega izobraževanja in prejemnica državnega reda za zasluge na področju izobraževanja odraslih

Matic Kadliček

organizacijski psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o.

Saša Bavec

PhD, MBA, Member of the Knauf Insulation Executive Committee, Group Marketing Director and Managing Director of Systems Division

Janez Novak

Ustanovitelj, solastnik in direktor podjetja RLS merilna tehnika, diplomirani univerzitetni elektroinženir.

Ilijana Šuligoj Javornik

Direktorica kadrovskega področja, RLS

Janja Urankar Berčon

univerzitetna diplomirana sociologinja

Prof. dr. Polona Domadenik Muren

REDNA PROFESORICA EKONOMIJE NA EKONOMSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI IN AKADEMSKI VODJA REDNEGA MEDNARODNEGA MAGISTRSKEGA PROGRAMA POSLOVODENJE IN ORGANIZACIJA (IMB)

DR. Danijela Brečko

ustanoviteljica in izvršna direktorica SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov

Katja Krančič

vodja pravno-kadrovske službe, MEDICOP d.o.o.

dr. Dan Podjed

Antropolog

Prof. dr. Vladislav Rajkovič

profesor za področje informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru

Mag. Jasmina Mirčeva

Andragoški center Slovenije

Vladimir Milovanović

vodja projekta Kompetenčnih centrov

Matej Kirn

strokovni sodelavec na Gospodarski zbornici Slovenije ter strokovnjak na področju kadrov in kompetenc zaposlenih