Fikret Bašanović

Specialist managementa v izobraževanju, Lek d.d.

Fikret Bašanović je specialist managementa v izobraževanju, zaposlen v Leku d.d., kjer skrbi za Lekov izobraževalni sistem in izobraževanja zaposlenih na različnih strokovnih področjih: coaching, vodenje in upravljanje, poslovne veščine, računalniška izobraževnja, jezikovni tečaji...
Je tudi interni trener, kjer izvaja izobraževanja za osebno rast in razvoj; upravljanje s časom in prioritetami, SDI delavnice, dajanje in sprejemanje povratnih informacij, gradimo na prednostih...
Fikret je član nadzornega sveta Lek d.d. in član sveta delavcev Lek d.d. Poleg formalne izobrazbe se stalno dodatno izobražuje, med drugim se je usposobil in pridobil certifikate:
NLP Praktik, SDI – trener, presojevalec standarda učečega se podjetja USP S10 (USO-S11), izpit za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb;

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.