dr. Viktorija Florjančič

Izr. prof., področje Podpora e-izobraževanja, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Dr. Viktorija Florjančič že dve desetletji raziskuje uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za pridobivanje znanja. Raziskuje različne vidike uvajanja IKT v procesih učenja, kot tudi druge različne vidike uporabe IKT v podjetjih, orgnizacijah in družbi. Rezultate raziskav predstavlja na mednarodnih konferencah ter objavlja v domačih in tujih revijah. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela skrbi za podporo uporabnikov spletnega učnega okolja Moodle na fakulteti ter vodi univerzitetni projekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja, s pomočjo katerega je Univerza na Primorskem uspešno prebredla epidemijo covid-19.

Online predavanje: Miti in resnice o e-izobraževanju

Četrtek – september 24. | 09:00

Pridobivanje znanja že dolgo ni več omejeno le na fizične učilnice. Prava revolucija na področju izobraževanja se dogaja v zadnjem desetletju. Znane mednarodne univerze in inštituti (npr. Stanford, Harvard in MIT inštitut), prek t. i. množičnih odprtih spletnih tečajev (angl. Massive Open Online Courses – MOOCs) odpirajo svoja vrata širši globalni učeči se skupnosti. Takšen pristop odpira različna vprašanja in izzive, kot npr. zakaj univerze to počnejo, kaj je z uspešnostjo udeležencev in zakaj, kako presoditi kakovost tečaja, kako je s priznavanjem doseženih rezultatov itn. Odpira se nov trg (spletnega) izobraževanja, ki postaja zanimiv za visokošolske zavode in podjetja. Če velike multinacionalke svoje zaposlene izobražujejo prek spleta že leta, pa se slovenska podjetja za tovrstna izobraževanja odločajo bolj zadržano. Dogodki zadnjih mesecev (covid-19) so pokazali, da je delo možno opraviti tudi od doma. Seveda ne brez težav. Kako pa je z izobraževanjem in usposabljanje od doma, na daljavo? Na kakšne izzive moramo biti pripravljeni?

Na predavanju bodo predstavljene tudi izkušnje Univerze na Primorskem pri prehodu na spletno poučevanje zaradi epidemije covid-19. Kaj smo se naučili, kaj bomo ohranili in kaj bi bilo bolje, da pozabimo?