Dr. Tanja Možina

Andragoški center Slovenije

Dr. Tanja Možina je vodja središča za kakovost in izobraževanje na Andragoškem centru Slovenije. S področjem kakovosti v izobraževanju se ukvarja tako z raziskovalnega, kot razvojnega vidika. Sodelovala je pri razvoju nacionalnega pristopa za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Je vodja nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Je svetovalka in predavateljica v programih usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev, ki v lastne organizacije vpeljujejo notranje sisteme kakovosti. Svoje znanje s področja kakovosti stalno spopolnjuje s sodelovanjem v številnih mednarodnih povezavah.

Razvojni krog kakovosti v izobraževanju

Četrtek – September 23. I 14:20

Kakovost v izobraževanju lahko opredeljujemo in merimo le v njenem relativnem vidiku, saj imajo opredelitve kakovosti vedno interesno in vrednotno podlago. S tem postanejo pomembni koncepti interesnih skupin ter odnosno in dinamično oblikovani procesi kakovosti, kot jih razgrinjajo sodobne epistemološke teorije kakovosti. Pri praktičnem udejanjanju teh premislekov nam je lahko v veliko pomoč razvojni krog kakovosti. Vanj je smiselno vključiti tako vidike sprotnega spremljanja, kot poglobljene samoevalvacije kakovosti. Danes aktualno vprašanje je: kako vidike sprotnega spremlja in poglobljene samoevalvacije uporabiti za zagotavljanje kakovosti izobraževanja na daljavo?