Tamara Kušar

kadrovska služba, Mikrocop

Tamara Kušar v Mikrocopu skrbi za področje izobraževanj, od vsebinskega in stroškovnega planiranja, do iskanja izvajalcev, kot same organizacije in realizacije
izobraževanj ter team buildingov. Organizira in udeležuje se zaposlitvenih sejmov, načrtuje in spremlja stroške dela in ostalih stroškov, povezanih s kadri. Spremlja izvedbo letnih pogovorov in kompetenčnega modela in nudi pomoč pri iskanju kadra (rekruting).

Vitki pristopi pri izobraževanju in usposabljanju

Desetletja evolucijskega razvoja izobraževalnega sistema so povzročila, da je na marsikaterem področju izobraževanje postalo neučinkovito, nezanimivo in predvsem brez jasnega cilja. Na predavanju bomo s pomočjo vitke filozofije, na konkretnih primerih pogledali, kako je mogoče izobraževanje narediti bolj učinkovito, koristno, zabavno in zanimivo za udeležence in izvajalce.