dr. Nataša Potočnik

Direktorica Andragoškega centra Republike Slovenije

Nataša Potočnik je direktorica Andragoškega centra Republike Slovenije, osrednjega javnega zavoda na področju izobraževanja odraslih. Pred nastopom mandata je delovala na področju formalnega šolanja, in sicer kot namestnica direktorja ter predstojnica območne enote na Zavodu RS za šolstvo.
Svojo poklicno pot je začela kot učiteljica in asistentka za področje didaktike slovenskega jezika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Njeno raziskovalno področje in strokovne ter znanstvene objave so povezane s pismenostjo: je soavtorica standardiziranih bralnih testov in številnih učbenikov za slovenski jezik v osnovni šoli. Doktorirala je iz poučevanja slovenščine kot prvega jezika in je aktivna članica Nacionalnega sveta za razvoj pismenosti, kjer promovira razsežnost učenja odraslih za izboljšanje pismenosti, zlasti tistih, ki se srečujejo s težavami pri pridobivanju zaposlitve in zato nimajo pogojev za dostojno življenje in polno udeležbo v družbi. Je tudi članica kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.