dr. Matjaž Gams

Vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS

Dr. Matjaž Gams je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Učil je na več kot 10 inštitucijah, med drugim na Bežigrajski gimnaziji, MPŠ, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, na University of Applied Sciences v Nemčiji. Raziskoval je na Turingovem institutu v Glasgowu v Veliki Britaniji.

Ukvarja se z inteligentnimi sistemi, z umetno inteligenco, poslovno inteligenco in kognitivnimi znanostmi. Z analizami visokega šolstva, znanosti in demografije ter potrošnje nafte so med prvimi na svetu odkrili nove zakonitosti. Z inteligentnim zaposlovalnim sistemom je Slovenija prva na svetu predstavila več kot 90% vseh nacionalno prostih mest v državi, sistem za ugotavljanje padcev pa je prvi dosegel preko 90% točnost v zapletenih primerih. Leta 2011 so zmagali na EvAAL mednarodnem tekmovanju v prepoznavanju aktivnosti. Je soavtor pri sedmih patentih oz. prijavah.

Dr. Gams je soustanovil vrsto slovenskih društev od ACM Slovenija do DKZ, SLAIS in SATENE, predhodnice Inženirske akademije Slovenije. Je med soustanovitelji IAS, predsednik Odbora za visoko šolstvo in znanost in predstojnik znanstvenoraziskovalnega razreda. Je predsednik Konference visokega šolstva in znanosti pri SVIZ, kjer si aktivno prizadeva za primerno vlogo vrhunskega znanja v državi. Je izvršni urednik revije Informatica, najpogosteje citirane revije slovenskega porekla po Scopusu in Googlu, in urednik 10 mednarodnih revij. Prejel je nekaj nagrad, med drugim nagrado za najboljšo nacionalno inovacijo leta 2009. V Cobissu ima čez 1000 vnosov, od tega 700 objav in 104 izvirne znanstvene prispevke. Kot mentor ali somentor je sodeloval pri 9 magisterijih in 10 doktoratih.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.