Dr. Lauri Tuomi

Izvršni direktor Finske fundacije za vseživljenjsko učenje (Fundacija KVS), podpredsednik Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA)

Dr. Lauri Tuomi je izvršni direktor Finske fundacije za vseživljenjsko učenje (Fundacija KVS) in podpredsednik Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (EAEA). Ima doktorat iz ekonomije in poslovne administracije (MBA). Poleg tega pa je po osnovni izobrazbi učitelj.
V svoji bogati karieri je bil podpredsednik Univerze uporabnih znanosti Haaga-Helia ter direktor Finske nacionalne agencije za izobraževanje pod okriljem finskega ministrstva za izobraževanje in kulturo. Je tudi ustanovni partner dveh podjetij s področja založništva in strateškega managementa. Njegova raziskovalna področja so med drugim vseživljenjsko učenje, strateški management in management v izobraževalnem sektorju.
Deloval je v odborih Ministrstva za izobraževanje in kulturo, upravnem odboru Združenja za poslovne vede, upravnem odboru Finskega združenja za izobraževanje odraslih in več odborih izobraževalnih ustanov, kot je Helsinški glasbeni konservatorij. Dr. Lauri Tuomi je avtor več knjig in znanstvenih člankov.
Svoje strokovno delo osredotoča na vseživljenjsko izobraževanje (odraslih), razvoj človeških virov in državljansko vzgojo. Po njegovem mnenju ima “učenje notranjo vrednost in je eden od gradnikov za dobro življenje”.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.