dr. Danijela Makovec Radovan

Doktorica znanosti in docentka za poklicno pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Danijela Makovec Radovan je doktorica znanosti in docentka za poklicno pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno raziskovalno se ukvarja s proučevanjem področij poklicnega in strokovnega izobraževanja ter vodenja organizacij, znotraj katerega raziskuje različne segmente, kot so zgodnje opuščanje šolanja, vajeništvo, didaktični vidiki poklicnega in strokovnega izobraževanja, profesionalni razvoj učiteljev, učenjem na delu, organizacijsko klimo ter kulturo... Avtorica se ob tem ukvarja tudi s posledicami kriznega izobraževanja na daljavo, ki je bilo vpeljano v času pandemije Covid-19 ter elementi uvajanja kombiniranih oblik v različne nivoje izobraževanja. Objavila je številne znanstvene prispevke v domačem in mednarodnem prostoru, prav tako kot raziskovalka vodi in deluje v projektih doma in v tujini, strokovno pa sodeluje predvsem s šolami ter svetovalnimi institucijami.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.