Dr. Boris Dular

Predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

Prof. dr. Boris Dular  je magistriral iz splošnega menedžmenta ter doktoriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Do upokojitve (2020) je bil zaposlen v Krki, tovarni zdravil, d.d., Novo mesto kot vodja Kadrovske službe, direktor Kadrovskega sektorja in pomočnika generalnega direktorja za kadrovsko področje. Strokovno se ukvarja z upravljanjem človeških virov.

Aktivno deluje na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter kakovosti v visokem šolstvu. Je predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter predsednik Državne komisije za poklicno maturo.

Odgovornost za vseživljenjsko izobraževanje in razvoj