Breda Gruden,

vodja Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo

Breda Gruden je diplomirala na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1996 je pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo, zaključila pa je tudi magistrski študij na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Celotno 30-letno poslovno pot se ukvarja z izobraževanjem; sprva se je v zasebnem sektorju posvetila predvsem usposabljanju učiteljev. Kot avtorica je sodelovala pri pripravi številnih didaktičnih programov za otroke (skupno 17). Od leta 2016 je vodja Upravne akademije, kjer razvijajo in izvajajo različna usposabljanja in strokovne izpite za javne uslužbence.

Je zagovornica vseživljenjskega učenja in uvaja sodobne pristope učenja in poučevanja, ki podpirajo aktivno vlogo učečega se, vzpodbujajo talente in ustvarjalnost ter pripravljajo udeležence na poklice prihodnosti.

Zagotavljanje kakovosti skozi prizmo krožnega modela andragoškega ciklusa – od programiranja preko izvedbe do evalvacije

Četrtek – September 23. I 14:50

Čas, v katerem živimo, od nas terja nenehne spremembe. Vseživljenjsko učenje tako za posameznika ni več izbira, ampak nujnost. Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, sprejema ta izziv kot svoje poslanstvo in javnim uslužbencem nudi široko paleto usposabljanj in strokovnih izpitov. S tem, ko pridobivanje novih znanj in veščin postaja vse pomembnejše za poklice prihodnosti in osebni razvoj, se veča tudi vloga spremljanja in zagotavljanja kakovosti usposabljanj. Kako je spremljanje kakovosti vključeno v delo Upravne akademije, kjer procese predpisuje država? Kako poteka spremljanje kakovosti z vidika izvajalcev in udeležencev? Kako poteka preverjanje uvajanja prenosa novih znanj v prakso? Na ta vprašanja bo s praktičnimi primeri odgovorila vodja Upravne akademije.