Barbara Gerjevič

Vodja izpostave AJPES Krško

Barbara Gerjevič, po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, je vodja izpostave AJPES Krško. V AJPES se je s predhodnimi delovnimi izkušnjami iz odvetniške pisarne ter kadrovske agencije zaposlila na področju registrov in storitev SPOT točke. Z željo po znanju in izzivih je v letu 2021 prevzela vodenje Izpostave Krško, kjer imajo odlično organizacijsko energijo. Ker se zaveda pomembnosti vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja, se v AJPES aktivno vključuje v strokovne ter projektne skupine. V lokalnem okolju sodeluje s podpornimi podjetniškimi institucijami ter s predavanji poudarja pomembnost in poslanstvo AJPES. Prepričana je, da je za doseganje ciljev organizacije ter posameznika ključen pozitiven in strokoven pristop k delu, dobri odnosi s sodelavci, izpopolnjevanje znanja ter zaupanje v lastne sposobnosti, zato si močno prizadeva dosegati vse navedeno.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.