dr. Sabina Đuvelek

Univerza Sigmunda Freuda

Dr. Sabina Đuvelek je organizacijska psihologinja in svetovalka, ki se strokovno ukvarja s coachingom in razvojem ter implementacijo programov, ki spodbujajo: proaktivnost, sprejemanje odgovornosti, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Je strokovnjakinja na področju upravljanja s časom in veščin samoregulacije, ki pomembno vplivajo na učinkovitost posameznika. Osredotoča se na strateški razvoj posameznikov in organizacij, s poudarkom na aktivaciji in notranjih virov podjetja (npr. razvoj sistema internega coachinga, razvoj mreže internih trenerjev). Je predavateljica na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in tudi ena od ustanovnih članic Združenja EMCC Slovenija (European Mentoring and Coaching Council) in članica strokovnega odbora Slovenskega coaching združenja.

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.