Anisa Faganelj

AMZS

Sociologinja kadrovskega managementa, vodja HR-a, coachinja, sogovornica, poslušalka, »akcijka« se je ekipi AMZS pridružila pred štirimi leti, kot odgovorna za zaposlene in njihov razvoj ter za razvoj procesov in napredek na tem področju. Z ekipo sodelavcev v AMZS d.d. uvaja nove, moderne pristope in metode vodenja, upravljanja in organizacije podjetja, pri čemer sledi načelom inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva, podprtega z odprtim komuniciranjem. V ozadju je za to potrebne veliko akcije, reakcije, pogovorov in prepričevanja, da si pri spremembah tako dober, da to priznajo tudi drugi (npr. priznanje Vključi.Vse Združenja Manager ali to, da nas ocene kakovosti odnosov v organizaciji, po mnenju zaposlenih, redno uvrščajo med najboljša slovenske zaposlovalce – Zlata nit).

Priprava in programiranje izobraževalnih vsebin

Četrtek – September 23. I 12:20

V današnjem svetu so razumevanje in prilagajanje spremembam, potrebam trga in hkrati posameznika pogoj za uspeh vsake organizacije. Hkrati je potrebna skrb za dobre odnose in ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja, kot predpogoj za uspešno in zavzeto delo. Vse to razumemo kot kontinuiran proces, ki mu je potrebno namenjati veliko pozornosti. Krepi se s transparentno in sprotno komunikacijo, predvsem pa izhaja iz razumevanja potreb trga na eni strani in potreb sodelavcev na drugi strani, oboje z osredotočenostjo na uspešno poslovanje. To so temelji za načrtovanje in pripravo izobraževalnih vsebin v AMZS. Na predstavitvi pa podrobneje o tem, kako razmišljamo, kaj govorimo in delamo, da se hitro spreminjamo in pri tem ne trpimo preveč.