Andraž Banfi

vodja projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Andraž Banfi je univerzitetni diplomirani psiholog, magister znanosti s področja podjetništva in certificiran Europsy psiholog s področja dela in organizacije. Kot HR strokovnjak je deloval v raznolikih organizacijah (npr. bančni sektor, kadrovske agencije, Univerza v Ljubljani, javni sektor). Njegovo dosedanje delo obsega zlasti izvedbo izobraževanj s področja mehkih veščin, razvoj kadrov in pripravo kadrovskih politik, sodelovanje na delovno pravnem področju, karierno svetovanje, psihometrično testiranje, selekcijo kadrov ipd. Že nekaj časa na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije vodi projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI).

Razvojne spodbude in finančna perspektiva EU na področju izobraževanja odraslih

Četrtek – september 23. | 10:10

V tako imenovani »novi realnosti« je delovno okolje postalo še bolj nepredvidljivo. Posledice bodo še posebej občutile ranljivejše skupine zaposlenih, denimo starejši zaposleni. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da so zaposleni motivirani, kompetentni in pripravljeni na spremembe. Vendar je pri tem ključno razumevanje delodajalcev, da je vlaganje v razvoj zaposlenih nujno potrebno, da bo podjetje uspevalo tudi v t.i VUCA okolju. Izvedeli boste, zakaj bodo potrebne prilagoditve na demografske spremembe in kaj običajno podjetja ovira, da prilagoditev ne implementirajo. Spoznali boste, kaj lahko podjetja naredijo v praksi in videli, da tudi v Slovenskem okolju obstajajo zgledni primeri, ki pišejo uspešne zgodbe razvoja starejših zaposlenih, tudi z evropskimi sredstvi.