Ana Kolenc

Mentorica za razvoj osebnih potencialov, Light

Ana Kolenc je mentorica za razvoj osebnostnih potencialov in avtorica Svetlobnega vodnika, priročnika za zavestno kreiranje, ki ga je ustvarila na podlagi osebne izkušnje transformacije, ko je iz cone varne službe stopila na pot samostojnega podjetništva. Zanimajo jo raznovrstna znanja in modrost ljudi, ki včasih ni zapisana nikjer, pa je tako bogata in uporabna v naših življenjih. Prav zato vseživljenjsko učenje in kroženje znanja vključuje v vodenje podjetja LIGHT in v delo s strankami, ki jih pri svojem delu podpre, da premagajo svoja omejujoča prepričanja in stopijo na pot njihove višje vizije, srčnega poslanstva in podjetništva.

Štirje stebri upravljanja organizacijskega znanja

Medicop je mednarodno uveljavljeno podjetje na področju razvoja in proizvodnje medicinske opreme in reševalnih vozil. Z lastnim razvojnim centrom dosegamo neodvisni razvoj tehničnih izboljšav in novosti ter tako zagotavljamo visoko specifične potrebe kupcev.

V obdobju pospešene rasti in več kot 40 letni uspešno prehojeni poti smo se v podjetju leta 2020 odločili, da je čas za novo obdobje v pristopu k razvoju ljudi. S tem namenom smo se povezali s podjetjem BB Consulting in skupaj zasnovali projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«. Skupaj smo opravili temeljito diagnostiko ter na podlagi ugotovitev zasnovali program razvoja voditeljstva, ki trenutno poteka. V projekt smo od začetka vključili vse zaposlene, z namenom celostnega pogleda na trenutno stanje, osmišljanja potrebe po spremembi pri vseh zaposlenih in motivacije zaposlenih za sodelovanje v nadaljnjih aktivnostih. Naš cilj je povezati in preplesti organizacijsko kulturo in organizacijsko arhitekturo na način, da bosta obe polovici odgovarjali potrebam sodobnega trga in sveta.

Naša prva skrb je z veščinami, sodelovanjem in podporo okrepiti vodje. Ob visokih razvojnih ciljih podjetja in odgovornosti, ki jo pri tem nosijo, jih želimo podpreti pri njihovem razvoju. Zavedamo se, da tista podjetja, kjer imajo zaposleni priložnost in podporo za osebno in strokovno rast, dosegajo boljše rezultate na vseh področjih.

Skozi predavanje bo predstavljeno zakaj projekt »Medicop 200% - Skupna rast je strast«, prvi rezultati in cilji za prihodnost. Toplo vabljeni k diskusiji in izmenjavi mnenj.