Aleksander Zalaznik

generalni direktor Danfoss Trata Slovenija

Aleksander Zalaznik je višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate, ki pomembno soustvarja trajnostni razvoj celotne mednarodne Skupine. Podjetje je vključeno v več tehnoloških platform in sodeluje z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami, kjer z vključenostjo v raznovrstne raziskovalne projekte zaposleni nadgrajujejo in bogatijo svoje raziskovalne kompetence. Zaposleni so aktivni tudi kot predavatelji na konferencah in seminarjih, kjer širijo svoje znanje in dobre prakse s področja razvoja in tehnologije, kakovosti, oskrbne verige in upravljanja s kadrovskimi viri. Pod vodstvom Aleksandra Zalaznika je Danfoss Trata prejela številne nagrade, med njimi Puhovo nagrado v letu 2012, ki so jo zaposleni Danfoss Trate prejeli skupaj z Inštitutom Jožef Stefan. Je tudi član združenja Manager od leta 1998 in član UO združenja od 2008.

Okrogla miza: Vloga vodij pri ustvarjanju učečih organizacij in kompetence izobraževalnega managerja

Konkurenčne organizacije so tiste, ki se hitreje vzpenjajo po krivulji znanja. To so organizacije, ki se zavedajo, da je potrebno kompetence zaposlenih graditi in obnavljati vse življenje. Največji izziv pri vzpostavitvi učeče se organizacije je preoblikovanje tacitnega in individualnega znanja v organizacijsko znanje. Učeče se organizacije gradijo trajne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnemu kapitalu in so tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijemati s krizami.
Na omizju bomo s strokovnjaki za izobraževalni management in managerji prebojnih podjetij razpravljali o pomenu akumulacije znanja v organizacijah in strategijah razvoja učečih se organizacij ter družbe kot celote. Kakšna je pri tem vloga vodij? Naj bo vodja učitelj procesov, mentor ali graditelj skupnosti in povezovalec?
Nenazadnje pa bomo raziskovali tudi, kakšne kompetence naj bi imel izobraževalni manager pri udejanjanju sodobnega modela učeče se organizacije.